Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
13/8

14h00’

Họp xét lương tăng thêm tháng 7/2018

BGĐ, Chủ tịch CĐ trường, Tổ trưởng tổ thanh tra, Trưởng phòng: TCKT, TCHC, Đào tạo, Khảo thí.

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

15h00’

Họp đảng ủy

Các đ/c trong đảng ủy

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

16h00’

Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp CNTY 6A,B

Các thành viên trong hội đồng

Phòng họp C
nhà A1

Ô.Mai Hải Châu

Thứ Ba
14/8

14h00'

Họp BCH Công đoàn mở rộng

Ủy viên BCH Công đoàn và các tổ trưởng Công đoàn

 Phòng họp B
nhà A1

 Ô.Nguyễn Hạnh Tâm

Thứ Tư
15/8

 14h00'

Họp kế hoạch đầu năm học 2018-2019 khoa KHCB

Trưởng, Phó Khoa và toàn thể giảng viên Khoa KHCB

Phòng họp B nhà A2 

 Ô.Lê Đình Lương

Thứ Năm
16/8

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
17/8

13h00'-17h00'
Bổ sung

Họp xét điểm rèn luyện SV Khoa TN&MT học kỳ 2, năm học 2017-2018

GVCN/CVHT, Lớp trưởng, Bí thư các lớp chính quy Khoa TN&MT

Phòng họp B nhà A2

Ô. Kiều Mạnh Hưởng

 14h00'
Bổ sung

Triển khai kế hoạch đào tạo khóa mới (K63)

BGĐ; các trưởng + phó khoa chuyên môn; trưởng phòng: CT&CTSV, TCHC, Đào tạo, Khảo thí; Bí thư đoàn trường

 Phòng họp B nhà A1

 B.Vũ Thu Hương

Thứ Bảy
18/8

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
19/8

7h00'-17h00'

Hội đồng bảo vệ KLTN K59 và Cao đẳng C04 đợt 2 khoa TN&MT

 Các thành viên trong Hội đồng

Phòng 204 nhà G1

Chủ tịch Hội đồng

 18h00'

Hội đồng bảo vệ KLTN đợt 2 - Khoá K59 khoa Lâm học

Các thành viên trong Hội đồng

 Phòng 103 nhà G2

 Chủ tịch Hội đồng