Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
12/11

19h00'

Khai giảng lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới đợt tháng 11/2018

Đại diện Đảng ủy + Trung tâm Bồi dưỡng CT huyện Trảng Bom và các Đảng viên dự bị

Phòng họp A - Nhà A1

Đ/c Cao Phi Long 

Thứ Ba
13/11

14h00’

Hội đồng sát hạch giảng viên Khoa Lâm học

Các thành viên trong hội đồng: Đại diện Ban giám đốc, P.Đào tạo, P.TCHC, Bộ môn điều tra Quy hoạch, Khoa Lâm học.

Phòng 102 - Nhà G2

CTHĐ

19h00'

Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh 2018

Các đội tham dự, cổ động viên

Hội trường lớn - nhà A3

Ô.Đỗ Quốc Việt

Thứ Tư
14/11

13h30’

Họp Khoa Lâm học

Toàn thể giảng viên Khoa Lâm học

Phòng họp B - nhà A2

Ô.Nguyễn Tuấn Bình

14h00’

Họp xét lương tăng thêm

Các thành viên trong hội đồng

Phòng họp C - Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

15h00'

Họp về Hợp tác quốc tế

BGĐ, phòng KHCN&HTQT (Ô. Tuyến, Ô. Phương Anh), bà Phạm Nguyệt, Lãnh đạo khoa TN&MT

Phòng họp C - Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Năm
15/11

 14h00'
(Bổ sung)

Họp ban chỉ đạo & các tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển Phân hiệu trường đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2020 - 2030

Ban giám đốc, thành viên ban chỉ đạo theo quyết định số 1179/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 8/11/2018 của Giám đốc

Phòng họp B - Nhà A1

Ô.Mai Hải Châu 

16h00'
(Bổ sung)

Họp xét điều kiện dự thi lớp TC kiểm lâm hệ VLVH 15 Bắc Bình

Các thành viên trong hội đồng

Phòng họp C - Nhà A1

Ô.Mai Hải Châu

Thứ Sáu
16/11

9h30'

Làm việc với Trung tâm GDTX tỉnh ĐắK Nông

BGĐ, lãnh đạo phòng Đào tạo

Phòng họp C - Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

18h45’

Hội diễn văn nghệ khối CBVC-LĐ năm 2018

Thành phần tham dự: Đảng ủy, BGĐ, toàn thể CBVC-LĐ và HSSV

Hội trường lớn - Nhà A3

BTC

Thứ Bảy
17/11

 8h30'

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch KLV khóa 4-2018

Đại diện BGĐ; TT.ĐT&BD CCKL và các học viên

Phòng họp A - Nhà A1 

TT.ĐT&BD
CCKL

Chủ Nhật
18/11