Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
26/11

 

 

 

 

 

Thứ Ba
27/11

 

 

 

 

 

Thứ Tư
28/11

14h00’

Hội đồng sát hạch cấp trường Khoa Lý luận chính trị

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng Tổ chức hành chính, Bộ môn Lý luận chính trị, Khoa Lý luận chính trị)

P.101.G2

CTHĐ

Thứ Năm
29/11

7h30’

Họp xét duyệt đề cương đề tài NCKH sinh viên

Các thành viên trong hội đồng; Các nhóm SV báo cáo.

P.101.G1

P.102.G2

Chủ tịch Hội đồng

9h30’

Họp lãnh đạo Khoa Kinh tế

Trưởng, Phó Khoa; Chi ủy; Trưởng, Phó Tổ BM; Trợ lý Khoa

P.101.G2

Đ/c Trần Văn Hùng

14h00’

Họp Chi bộ Khoa Kinh tế (Theo TB số 271-TB/ĐUBP)

Đ/c Vũ Thu Hương và toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế

Phòng họp B - Nhà A2

Đ/c Trần Văn Hùng

14h30'

Làm việc với công ty Anh Quân về lĩnh vực quản lý đào tạo

BGĐ; Đại diện các đơn vị: P.Đào tạo, P.TCKT, P.CT&CTSV, P.KT&ĐBCL, P. KHCN&HTQT; Thư viện; Bộ phận IT

Phòng họp B - Nhà A1

Ô.Mai Hải Châu

Thứ Sáu
30/11

 15h00'

Hội đồng sát hạch cấp khoa - khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng khoa Nông học, Trưởng Bộ môn và GV bộ môn CNSH

P.102.G2 

Ô.Phạm Văn Hường

15h00'

Họp chi bộ chi bộ khoa KHCB: Kết nạp Đảng viên; Đánh giá Đảng viên vuối năm

Toàn thể Đảng viên chi bộ khoa KHCB

Phòng họp B - Nhà A2

Bí thư chi bộ khoa

Thứ Bảy
01/12

8h30’

Tư vấn, thăm khám chăm sóc da cho CBVC và SV

Toàn thể CBVC và SV nhà trường có nhu cầu

Phòng họp A nhà A1

Phòng CT&CTSV

9h30’

Lễ khai giảng các lớp cao học và Đại học liên thông hệ chính quy đợt 2 năm 2018

Đại diện BGĐ, Phòng đào tạo, Phòng KHCN&HTQT, Phòng CT&CTSV, Khoa nông học, Khoa kinh tế, Khoa lâm học

Hội trường lớn nhà A3

Phòng KHCN&HTQT

Chủ Nhật
02/12

 8h30'
(bổ sung)

Họp chị bộ phòng KT&ĐBCL: Kết nạp đảng viên; Đánh giá đảng viê cuối năm

 Toàn thể Đảng viên chi bộ phòng KT&ĐBCL

Phòng họp B - Nhà A2

Đ/c Phạm Trung Thủy