Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
10/12

 14h00'

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018 (Chủ trì: Nguyễn Thanh Trọng)

Các thành viên trong hội đồng (Mai Hải Châu, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Vũ Duy, Lê Văn Long, Trần Xuân Vinh)

P.102.G2

 Chủ tich Hội đồng

Thứ Ba
11/12

8h00’

Họp triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế

Phòng KHCN&HTQT(ông Tuyến, ông P.Anh); Khoa Nông học (bà Mai, bà Nguyệt) Khoa TN&MT (ông Hưởng)

Phòng họp C nhà A1

Phòng KHCN&HTQT

13h30’

Bảo vệ đề tài cấp cơ sở (Chủ trì: Nguyễn Lê Quyền)

Các thành viên trong hội đồng (Trần Văn Hùng, Vũ Thu Hương, Nguyễn Thị Hương Thảo, Đinh Thị Thu Thủy, Thái Hữu Thọ + Khách mời)

P.102.G2

Chủ tich Hội đồng

14h30’

Bảo vệ đề tài cấp cơ sở theo QĐ 1341 của GĐ ngày 03/12/2018 (Chủ trì: Trần Văn Hùng)

Các thành viên trong hội đồng (Nguyễn Lê Quyền, Nguyễn Thị Hương Thảo, Đinh Thị Thu Thủy, Trần Thị Hương, Dương Việt Hà)

P.102.G2

Chủ tich Hội đồng

Thứ Tư
12/12

14h00’

Họp xét lương tăng thêm

Các thành viên trong hội đồng xét lương tăng thêm

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

15h00'

Phân định, phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Ô. Toàn (TCHC), B. Thắm (TCKT), Ô. Bình (QL Đầu tư và TB)

Phòng họp C nhà A1

B.Vũ Thu Hương

15h00'

Triển khai công tác Sơ kết học kỳ I  năm học 2018-2019 Khoa TN&MT

Lớp trưởng, Bí thư các lớp chính quy thuộc Khoa TN&MT

Phòng họp B - Nhà A2

Ô. Kiều Mạnh Hưởng

Thứ Năm
13/12

14h00'
(Bổ sung)

Làm việc với Doanh nghiệp về liên kết, hỗ trợ giữa DN và nhà trường.

Ô. Châu - PGĐ; Ô. Long - CT&CTSV; Ô. Việt + ĐTN và đoàn công tác của Doanh nghiệp.

Phòng họp C - Nhà A1

Ô. Mai Hải Châu

Thứ Sáu
14/12

 8h00'
(Bổ sung)

Đánh giá công tác chấm kiểm tra bài thi kết thúc học phần môn “Xác suất thống kê”

- Ban Giám đốc;
- Trưởng phó phòng: Khảo thí & ĐBCL; Đào tạo
- Thanh tra: Ông Thọ
- Tổ chức hành chính: Ông Toàn
- Khoa KHCB: Ông Lương, Ông Hậu, Ông Định, Ông Huy

Phòng họp B - Nhà A1

Ban Giám đốc 

Thứ Bảy
15/12

9h30' - 11h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1

Phòng họp A - Nhà A1

Trung tâm Mai Lâm

13h00' - 15h00'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Học viên lớp 2

Phòng họp A - Nhà A1

Trung tâm Mai Lâm

Chủ Nhật
16/12

9h30' - 11h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1

Phòng họp A - Nhà A1

Trung tâm Mai Lâm

13h00' - 15h00'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Học viên lớp 2

Phòng họp A - Nhà A1

Trung tâm Mai Lâm

19h00'
(Bổ sung)

Họp đánh giá Đảng viên năm 2018

Toàn thể Đảng viên Chi bộ Chính trị và Công tác Sinh viên

Phòng họp A - Nhà A1

Đ/c Cao Phi Long