Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
07/01

14h00'

Họp hội đồng xét lương tăng thêm

 Các thành viên trong hội đồng

Phòng họp C nhà A1

Vũ Thu Hương

Thứ Ba
08/01

9h00’

Họp HTQT với đại học Montana

BGĐ, Phòng KHCN (Ô. Tuyến, Ô. Phương Anh), Khoa TN-MT (B. Hà, Ô. Hưởng), B. Phạm Thị Nguyệt.

Phòng họp C nhà A1

Vũ Thu Hương

14h00’

Họp Ban quản lý quỹ Khuyến học – Khuyến tài

B. Hương_Q.GĐ; Ô. Châu_P.GĐ; Ô. Phú_PTĐT; Ô. Tâm_CTCĐ; Ô.Việt_BT ĐTN; Ô. Thái Thọ; Ô. Việt_TTKL; Ô. Long_SV; Ô. Tuyến_KHCN&HTQT; B. Thắm_TCKT; Ô. Bình_LH; Ô. Trà_CN&KT; Ô. Hường_NH; Ô. Hùng_KT; B. Hà_QLTNR

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

15h00’

Họp Ban chỉ đạo Tuyển sinh 2019

Các thành viên Ban chỉ đạo Tuyển sinh 2019

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

Thứ Tư
09/01

 

 

 

 

 

Thứ Năm
10/01

14h00'

Hội đồng bảo vệ đề cương NCKH sinh viên Khoa CNKT

GVHD và các nhóm sinh viên NCKH thuộc khoa CNKT; cá nhân quan tâm

 P102.G2

 Chủ tịch Hội đồng

Thứ Sáu
11/01

8h00'
(Bổ sung)

Hội đồng sát hạch giảng viên trung tâm TH&NN

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: BGĐ, P.Đào tạo, P.TCHC, TT.TH&NN)

 P102.G2

Chủ tịch Hội đồng 

Thứ Bảy
12/01

7h00'-17h00'

Hội đồng Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên lớp K6B-LTTC-QLTNR-CS2 + SV lớp ghép

Các thành viên trong Hội đồng; Sinh viên lớp K6B-LTTC-QLTNR-CS2 + SV lớp ghép

Phòng 501; 502; 504 nhà G1

Chủ tịch Hội đồng

9h30'-11h30' 

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1 + Học viên lớp 2

 Phòng họp A nhà A1

 TT.Mai Lâm

Chủ Nhật
13/01

 9h30'-11h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1 + Học viên lớp 2

Phòng họp  A nhà A1

TT.Mai Lâm