Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
14/12

 

 

 

 

 

Thứ Ba
15/01

8h00’

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa KHCB (Cô Dương Thị Ngọc Trâm)

Các thành viên trong hội đồng: Đại diện BGĐ, phòng ĐT, phòng TCHC, khoa KHCB

P102.G2

CTHĐ

19h00’

Chương trình giao lưu giữa khách mời – sinh viên khoa CNKT với chủ đề “Xuân sum vầy 2019”

- Khách mời
- CBGV và sinh viên khoa CNKT

Hội trường lớn nhà A3

Khoa CNKT

Thứ Tư
16/01

 8h00'

Họp Ban văn thể rà soát kế hoạch hoạt động và tài chính phục vụ các hoạt động văn thể năm 2019.

Ô. Châu_PGĐ; Ô. Long_SV; Ô. Việt_BT ĐTN; Ô. Tâm_CĐ; Ô. Thọ_TCHC; Ô. Sỹ_SV; Ô. Thụy_KHCB; B. Thắm_TCKT và B. Hạnh_TN&MT

Phòng họp C nhà A1 

Ô. Mai Hải Châu 

15h00'

Xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở 2019.
- Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Hương
- CTV: Nguyễn Thị Thu Hương

1.TS. Mai Hải Châu – CTHĐ
2.TS. Phạm Văn Hường – UV
3. KS. Chu Thị Lựu – UV
4. KS. Phạm Thị Nguyệt – UV
5. KS. Trịnh Thị Nhung – UVTK

P101.G2

Chủ tịch hội đồng

Thứ Năm
17/01

8h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 khoa Nông học

BGĐ, lãnh đạo khoa Nông học, Trưởng bộ môn có liên quan, tổ trưởng CĐ khoa, lãnh đạo phòng TCHC, lãnh đạo phòng Đào tạo, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

9h00'

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở 2018
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Hải Châu
- CTV: ThS. Bùi Đức Dân, KS. Lâm Nhật Long

1.TS. Đinh Quang Tuyến – CTHĐ
2.TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung – PB1
3. KS. Trịnh Thị Nhung – PB2
4. KS.Nguyễn Thị Thanh Nga– UVTK
5. KS. Phạm Thị Nguyệt - UV
 P101.G2  Chủ tịch hội đồng

10h00'

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở 2018
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Hải Châu
- CTV: ThS. Bùi Đức Dân, ThS. Đỗ Xuân Hiếu
1.TS. Đinh Quang Tuyến – CTHĐ
2.TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung – PB2
3. KS. Trịnh Thị Nhung – PB1
4. ThS. Trần Thị Hương – UVTK
5. KS. Phạm Thị Nguyệt - UV
 P101.G2  Chủ tịch hội đồng 

10h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 khoa Lâm học

BGĐ, lãnh đạo khoa Lâm học, Trưởng bộ môn có liên quan, tổ trưởng CĐ khoa, lãnh đạo phòng TCHC, lãnh đạo phòng Đào tạo, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

15h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 khoa TN - MT

BGĐ, lãnh đạo khoa TN - MT, Trưởng bộ môn có liên quan, tổ trưởng CĐ khoa, lãnh đạo phòng TCHC, lãnh đạo phòng Đào tạo, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

16h00'

Họp BCH Liên chi đoàn Khoa Nông học mở rộng

BCH Liên chi, Bí thư các chi đoàn khoa Nông học

Phòng họp B nhà A2

Bí thư liên chi

Thứ Sáu
18/01

15h00’ Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 khoa LLCT BGĐ, lãnh đạo khoa LLCT, Trưởng bộ môn có liên quan, tổ trưởng CĐ khoa, lãnh đạo phòng TCHC, lãnh đạo phòng Đào tạo, chủ tịch CĐ trường Phòng họp B nhà A1 Vũ Thu Hương

Thứ Bảy
19/01

7h-17h

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ (LH24A,LH24B, QLKT23B, QLKT24A)

Thành viên Hội đồng, Học viên, khách mời

P.101-G2 P.102-G2
P.103-G2

CTHĐ

9h30'-11h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1 + Học viên lớp 2

Phòng họp A nhà A1

TT.Mai Lâm

Chủ Nhật 20/01

7h-17h

- Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ (LH24A,LH24B, QLKT23B, QLKT24A)
- Hội đồng bảo vệ đề cương NCS (Thầy Thọ, cô Diệp)

Thành viên Hội đồng, Học viên, khách mời

P.101-G2 P.102-G2
P.103-G2

CTHĐ

9h30'-11h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1 + Học viên lớp 2

Phòng họp A nhà A1

TT.Mai Lâm