Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
21/01

8h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 khoa CN-KT

BGĐ, lãnh đạo khoa CN-KT, Trưởng bộ môn có liên quan, tổ trưởng CĐ khoa, lãnh đạo phòng TCHC, lãnh đạo phòng Đào tạo, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

14h00’

Rà soát Đề tài tốt nghiệp K60 khoa CN-KT

Tất cả GVHD khóa luận tốt nghiệp khoa CN-KT

Phòng họp B nhà A2

Lãnh đạo khoa

14h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 khoa KHCB

BGĐ, lãnh đạo khoa KHCB, Trưởng bộ môn có liên quan, tổ trưởng CĐ khoa, lãnh đạo phòng TCHC, lãnh đạo phòng Đào tạo, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

15h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 Trung tâm TH-NN

BGĐ, lãnh đạo Trung tâm TH-NN, Trưởng bộ môn có liên quan, tổ trưởng CĐ khoa, lãnh đạo phòng TCHC, lãnh đạo phòng Đào tạo, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

Thứ Ba
22/01

8h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 khoa Kinh tế

BGĐ, lãnh đạo khoa Kinh tế, Trưởng bộ môn có liên quan, tổ trưởng CĐ khoa, lãnh đạo phòng TCHC, lãnh đạo phòng Đào tạo, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

9h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 Phòng TCHC

BGĐ, lãnh đạo Phòng TCHC, các Tổ trưởng, tổ trưởng CĐ phòng, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

14h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 Phòng TCKT

BGĐ, lãnh đạo Phòng TCKT, các Tổ trưởng, tổ trưởng CĐ phòng, lãnh đạo phòng TCHC, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

15h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 Phòng Đào tạo

BGĐ, lãnh đạo Phòng Đào tạo, các Tổ trưởng, tổ trưởng CĐ phòng, lãnh đạo phòng TCHC, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

15h00'

Báo cáo đề tài NCKH SV: Điều tra khu hệ côn trùng cánh vảy (Lepitoptera) tại Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp

Các thành viên trong hội đồng:
1. TS. Phạm Văn Hường- CTHĐ
2. Ths. Trần Thị Hương- UVTK
3. Ths. Trần Thị Bích Hường- UV
4. KS. Chu Thị Lựu - UV

P102.G2

CTHĐ

16h00'

Báo cáo đề tài NCKH SV: Xác định thái của nấm Phytopthora Casici bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom

Các thành viên trong hội đồng:
1. Ts. Phạm Văn Hường- CTHĐ
2. Th.s Nguyễn Thị Thu Hương- UVTK
3. Ths. Trần Thị Bích Hường - UV
4. Ks. Chu Thị Lựu - UV

P102.G2

CTHĐ

Thứ Tư
23/01

8h00'

Hội đồng sát hạch cấp trường Khoa LLCT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng Tổ chức hành chính, Khoa LLCT)

P101.G2

CTHĐ

9h30'

Hội đồng sát hạch cấp trường Khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, phòng Tổ chức hành chính, Khoa Nông học)

P101.G2

CTHĐ

14h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 Phòng CT & CTSV

BGĐ, lãnh đạo Phòng CT & CTSV, các Tổ trưởng, tổ trưởng CĐ phòng, lãnh đạo phòng TCHC, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

14h00'
(bổ sung)

Hội đồng xét duyệt Đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Tuấn Bình

Các thành viên trong hội đồng:
Nguyễn Xuân Hùng CTHĐ
Bùi Thị Thu Trang UVTK
Nguyễn Thị Hạnh UV
Nguyễn Văn Việt UV
Thái Văn Thành UV

P102.G2

CTHĐ

15h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 Phòng Khảo thí

BGĐ, lãnh đạo Phòng Khảo thí, các Tổ trưởng, tổ trưởng CĐ phòng, lãnh đạo phòng TCHC, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

Thứ Năm
24/01

8h00’
(hoãn)

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 Phòng KHCN & HTQT, Ban QLĐT&TB

BGĐ, lãnh đạo Phòng KHCN & HTQT và Phòng QL Đầu tư - TB, các Tổ trưởng, tổ trưởng CĐ phòng, lãnh đạo phòng TCHC, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

9h00’
(hoãn)

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 Trung tâm TN & PTCN, Trung tâm SXDV

BGĐ, lãnh đạo Trung tâm TN & PTCN và Trung tâm SXDV, các Tổ trưởng, tổ trưởng CĐ phòng, lãnh đạo phòng TCHC, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

10h00’
(hoãn)

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 Trung tâm KL, Thư viện

BGĐ, lãnh đạo Trung tâm KL và Thư viện, các Tổ trưởng, tổ trưởng CĐ phòng, lãnh đạo phòng TCHC, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

Thứ Sáu
25/01

8h00'

Báo cáo đề tài NCKH SV: Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp giá thể đến quá trình sinh trưởng đến rau muống là tre Rado 12 (Ipomoea Reptans)

Các thành viên trong hội đồng:
1. Ths. Dương Thị Việt Hà- CTHĐ
2. KS. Phạm Thị Nguyệt- UVTK
3. Ths. Trần Thị Hương- UV
4.Ks. Trịnh Thị Nhung- UV

P101.G2

CTHĐ

8h30’

Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng trường khóa II (Xem danh sách triệu tập tại đây)

Đảng ủy; BGĐ; Trưởng, phó các đơn vị; BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên; Trưởng, phó bộ môn thuộc Khoa/Trung tâm; Tổ trưởng, tổ phó các tổ công tác

Phòng họp A nhà A1

Ban giám đốc

9h00'

Báo cáo đề tài SV: Ảnh hưởng của các tỉ lệ giá thể khác nhau đến năng suất của rau cải bẹ xanh (Brassica Juncea) tại Trảng Bom

Các thành viên trong hội đồng:
1. ThS. Trần Thị Bích Hường- Chủ tịch
2. KS. Phạm Thị Nguyệt - UVTK
3. ThS. Trần Thị Hương - UV
4. ThS. Nguyễn Thị Mai - UV

P101.G2

CTHĐ

10h00'

Báo cáo đề tài SV: Ảnh hưởng theo tỉ lệ của phân bò ủ hoai đến sinh trưởng cây củ cải đỏ trồng trong hộp xốp tại Trảng Bom

Các thành viên trong hội đồng:
1. KS. Phạm Thị Nguyệt - Chủ tịch
2. ThS. Trần Thị Bích Hường -UVTK
3. ThS. Dương Thị Việt Hà - UV
4. ThS. Nguyễn Thị Mai - UV

P101.G2

CTHĐ

Thứ Bảy
26/01

9h30'-11h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1 + Học viên lớp 2

Phòng họp A nhà A1

TT.Mai Lâm

Chủ Nhật
27/01

9h30'-11h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1 + Học viên lớp 2

Phòng họp A nhà A1

TT.Mai Lâm

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (Danh sach trieu tap.xls)Danh sach trieu tap.xls0 kB