Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
28/01

14h00’

Hội đồng xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp K60-đợt 1

Ô.Châu, Ô.Quý, Ô.Long(CTSV), B.Thắm, Ô.Bình (Lâm học), Ô.Hùng (Kinh tế), Ô.Hường (Nông học), B.Hà (TNMT), B. Thuận (CNKT)

Phòng họp C nhà A1

Ô.Mai Hải Châu

Thứ Ba
29/01

8h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 ban QL Đầu tư

BGĐ, lãnh đạo ban QL Đầu tư, tổ trưởng CĐ, lãnh đạo phòng TCHC, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp C nhà A1

Vũ Thu Hương

9h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 Trung tâm TN&PTCN, SXDV

BGĐ, lãnh đạo Trung tâm TN&PTCN, lãnh đạo TTSXDV, tổ trưởng CĐ Trung tâm, lãnh đạo phòng TCHC, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp C nhà A1

Vũ Thu Hương

10h00’

Rà soát nhân lực và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019 Phòng Đào tạo, Phòng TCKT

BGĐ, lãnh đạo Phòng Đào tạo, lãnh đạo Phòng TCKT, tổ trưởng CĐ, lãnh đạo phòng TCHC, chủ tịch CĐ trường

Phòng họp C nhà A1

Vũ Thu Hương

Thứ Tư
30/01

 

 

 

 

 

Thứ Năm
31/01

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
01/02

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
02/02

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
03/02