Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
18/02

8h00’

Ban giám đốc gặp mặt và chúc tết các khoa chuyên môn

Toàn thể CBGV các khoa chuyên môn

Văn phòng các khoa

 

14h00'

Họp Đảng ủy

Các Đ/c trong Đảng ủy

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

15h30

Họp tuyển dụng lao động biên chế

Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

Thứ Ba
19/02

 

 

 

 

 

Thứ Tư
20/02

 

 

 

 

 

Thứ Năm
21/02

 14h00'

Họp hội đồng xét điều kiện tốt nghiệp các lớp: K6B_LT_QLTNR; K6B,K7_LT_KT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, TCKT, Phòng CT&CTSV, Khoa Kinh tế, Khoa TN&MT, Khoa CN&KT)

Phòng họp C nhà A1 

Mai Hải Châu

Thứ Sáu
22/02

9h00'
Bổ sung

Hội đồng sát hạch giảng viên khoa CN&KT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa CN&KT)

P102.G2

CTHĐ

Thứ Bảy
23/02

9h30’

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1 + Học viên lớp 2

 Phòng họp A nhà A1

 TT.Mai Lâm

Chủ Nhật
24/02

9h30'

Lớp tiếng Anh giao tiếp căn bản

Trung tâm + Sinh viên lớp 1 + Học viên lớp 2

 Phòng họp A nhà A1

 TT.Mai Lâm