Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
25/03

8h00’

Họp Đảng ủy

Các đ/c trong Đảng ủy

Phòng họp C nhà A1

Vũ Thu Hương

Thứ Ba
26/03

14h00'

Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

Đại biểu khách mời, Đoàn trường, Liên chi đoàn, Bí thư chi đoàn

Hội trường lớn

BCH Đoàn trường

Thứ Tư
27/03

 

 

 

 

 

Thứ Năm
28/03

10h00’

Họp Giao ban công tác HSSV Khoa Kinh tế

Trưởng, phó Khoa Kinh tế; CVHT/GVCN, Ban cán sự các lớp chính quy (Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, bí thư, phó bí thư và ủy viên); Bí thư và phó bí thư liên chi đoàn Khoa Kinh tế.

P.102.G2

Nguyễn Lê Quyền

14h00’

Họp ban chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Phân hiệu

các thành viên ban chỉ đạo theo quyết đinh số 1179/qđ-phđhln-tchc ngày 08/11/2018

Phòng họp C nhà A1

Mai Hải Châu

14h00’

Họp chi bộ Khoa Kinh tế

Toàn bộ Đảng viên chi bộ Khoa Kinh tế

P.102.G2

Trần Văn Hùng

15h00’

Họp Khoa Kinh tế

Toàn thể CBVC Khoa Kinh tế

P.102.G2

Trần Văn Hùng

Thứ Sáu
29/03

 9h00'

Họp khoa CN&KT

 Toàn thể CBVC Khoa CN&KT

Phòng họp B nhà A2

Lãnh đạo Khoa

16h00'

Họp giao ban khối SV tháng 3 Khoa Nông học

Ban đại diện các lớp, BCH liên chi khoa Nông học

Phòng họp B nhà A2

Phạm Văn Hường

Thứ Bảy
30/03

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
31/03