Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

 

Thứ Hai
08/4

8h00'

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ QLNN ngạch KLV

Ban GĐ; Trưởng các đơn vị, các học viên lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ QLNN ngạch KLV và lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ QLNN ngạch KLV Trung cấp

Phòng họp A Nhà A1

Trung tâm ĐT&BD CCKL

14h00

Hội đồng sát hạch cấp trường Khoa TN&MT

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC,  Khoa TN&MT)

P101.G2

Chủ tịch HĐ

14h00’

Hội đồng sinh hoạt học thuật khoa Nông học. chuyên đề:"Phương pháp biên soạn đề thi tư luận"

Các thành viên trong hội đồng (CTHĐ: Dương Thị Việt Hà, Thư ký: Phạm Thị Huê, Báo cáo viên: Nguyễn Thị Chuyên)

P102.G2

Chủ tịch HĐ

Thứ Ba
09/4

8h00'

Họp Đảng ủy

 Các đ/c trong Đảng ủy

 Phòng họp C nhà A1

 Vũ Thu Hương

9h30'

Hội thảo chuyên đề: Keo dán ngành gỗ

Đại diện công ty AkzoNobel Coatings Việt Nam, GV và sinh viên ngành CBLS - TKNT, cá nhân quan tâm

Phòng họp A Nhà A1

Khoa CN&KT

14h00’

Họp giao ban tháng

BGĐ, Trưởng + Phó các đơn vị, đại diện BCHCĐ, đại diện đoàn trường

Phòng họp B nhà A1

Vũ Thu Hương

Thứ Tư
10/4

7h30’

Hội đồng báo cáo sinh hoạt học thuật Khoa CNKT

Các thành viên trong hội đồng và cá nhân quan tâm

P101.G2

 Chủ tịch HĐ

14h00'

Hội đồng sát hạch cấp trường Khoa Lâm học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC,  Khoa Lâm học)

P102.G2

Chủ tịch HĐ

Thứ Năm
11/4

 14h00'

Họp BCH Công đoàn mở rộng 

Các Đc ủy viên BCH Công đoàn, Tổ trưởng các tổ Công đoàn

 Phòng họp B nhà A1

 Nguyễn Hạnh Tâm

Thứ Sáu
12/4

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
13/4

 7h30'

Báo cáo sinh hoạt học thuật Khoa Kinh tế (TB số 252/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 29/3/2019)

Các thành viên trong hội đồng và cá nhân quan tâm

 

P.504.G1

P.505.G1

 Chủ tịch HĐ

14h00'

Báo cáo sinh hoạt học thuật Khoa Kinh tế (TB số 252/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 29/3/2019)

Các thành viên trong hội đồng và cá nhân quan tâm

P.504.G1

P.505.G1 
Chủ tịch HĐ 

Chủ Nhật
14/4