Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
15/4

 

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

 

Thứ Ba
16/4

14h00'

Hội đồng sát hạch cấp trường Khoa Nông học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Nông học)

P101.G2

CTHĐ

15h30'

Hội đồng sát hạch cấp trường Khoa Lâm học

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Lâm học)

P101.G2

CTHĐ

Thứ Tư
17/4

 

 

 

 

 

Thứ Năm
18/4

 14h00'

Tập huấn tuyển sinh cao học

 Các thành viên trong hội đồng

 Phòng họp B nhà A1

CTHĐ

Thứ Sáu
19/4

8h00'

Thi tuyển sinh Cao học

 Hội đồng thi

Nhà G1

 

Thứ Bảy
20/4

 6h00'

 Thi tuyển sinh Cao học 

 Hội đồng thi

Nhà G1

 

Chủ Nhật
21/4

 6h00'

 Thi tuyển sinh Cao học 

 Hội đồng thi

Nhà G1