Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
22/4

9h00'

Báo cáo sinh hoạt học thuật khoa Nông học: "Thực trạng sử dụng và khả năng xâm nhập thị trường của các thuốc trừ sâu sinh học trong sản xuất rau"

Các thành viên trong hội đồng:
Phạm Văn Hường - CTHĐ
Nguyễn Thị Thanh Nga - TK
Trần Thị Hương - BCV
Nguyễn Thị Thu Hương - CTV

 P102.G2

CTHĐ 

Thứ Ba
23/4

9h00’

Báo cáo sinh hoạt học thuật khoa Nông học: "Ảnh hưởng của thành phần nuôi cấy đến sự sinh trưởng In vitro của cây Sâm Ngọc Linh"

Các thành viên trong hội đồng:
Nguyễn Thị Hồng Nhung - CTHĐ
Đặng Thị Ngọc - TK
Trịnh Thị Nhung - BCV
Nguyễn Thị Thanh Nga - CTV

P102.G2

CTHĐ

Thứ Tư
24/4

8h00’

Hội nghị sinh viên tiên tiến khoa CNKT

Giảng viên và sinh viên khoa CNKT được triệu tập

Phòng họp B nhà A2

Nguyễn Thị Thuận

15h00’

Hội nghị sinh viên tiên tiến khoa Kinh tế

Lãnh đạo Khoa; GVCN/CVHT; giáo viên bộ môn; trợ lý; ban đại diện lớp; ban chấp hành và sinh viên đạt danh hiệu khá trở lên.

Hội trường lớn nhà A3

Nguyễn Lê Quyền

Thứ Năm
25/4

8h00'

Họp xét cảnh báo học vụ học kỳ 1 năm 2018_2019

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng CT&CTSV  Khoa Nông Học, Lâm học, KT, TN&MT)

Phòng họp B nhà A1

 CTHĐ

 14h00’

Sơ kết đánh giá công tác tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 năm 2019

Ban chỉ đạo tuyển sinh, các thành viên tham gia các đoàn tư vấn tuyển sinh

Phòng họp B nhà A1

Phòng đào tạo

Thứ Sáu
26/4

8h00'

Hội nghị sinh viên tiên tiến Khoa Tài nguyên và Môi trường

Lãnh đạo Khoa, Giảng viên và Sinh viên Khoa TN&MT được triệu tập

Hội trường lớn nhà A3

Lãnh đạo Khoa 

8h00'
Bổ sung

Báo cáo sinh hoạt học thuật Khoa Lâm Học

Các thành viên trong hội đồng và cá nhân quan tâm

P102.G2

CTHĐ

 14h00'

Hội nghị sinh viên tiên tiến Khoa Nông học

Toàn thể CBVC, Đại diện các CLB, Đại diện các lớp sinh viên thuộc Khoa Nông học

Phòng họp A nhà A1 

Phạm Văn Hường

15h00'
Bổ sung

Hội nghị sinh viên tiên tiến Khoa Lâm học

Lãnh đạo Khoa, Giảng viên và Sinh viên được triệu tập

Hội trường lớn nhà A3

Lãnh đạo Khoa

Thứ Bảy
27/4

8h30'

 Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sỹ khóa 24B

Ban Giám đốc; Trưởng các đơn vị; Học viên được nhận bằng

Hội trường lớn nhà A3 

Phòng KHCXN & HTQT 

Chủ Nhật
28/4