Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
29/4

 

Nghỉ lễ theo thông báo

 

 

 

Thứ Ba
30/4

 

Nghỉ lễ theo thông báo

 

 

 

Thứ Tư
01/5

 

Nghỉ lễ theo thông báo

 

 

 

Thứ Năm
02/5

8h00'

Họp ban Thanh tra

Viên chức và LĐ thuộc ban Thanh tra theo QĐ 797 ngày 23 tháng 04 năm 2019 của Hiệu Trưởng ĐHLN

Phòng họp C nhà A1

Nguyễn Tuấn Bình

14h00’

Báo cáo sinh hoạt học thuật khoa Nông học: "Phương pháp đánh giá câu hỏi trắc nghiệm, đề trắc nghiệm"

Các thành viên trong hội đồng:
Nguyễn Văn Phú - CT
Phạm Thị Hương - TK
Phạm thị Nguyệt - BCV
Nguyễn Thị Chuyên - CTV

P101.G2

CTHĐ

14h00’

Hội đồng bảo vệ đề tài NCKH sinh viên Khoa Kinh tế

Các thành viên trong hội đồng, giảng viên Khoa Kinh tế và các cá nhân quan tâm

P102.G2

CTHĐ

Thứ Sáu
03/5

 8h00'

Họp Đảng ủy

 Các Đc trong Đảng ủy

 Phòng họp C nhà A1

Vũ Thu Hương

Thứ Bảy
04/5

 

CBVC-LĐ đi Làm bù

 

 

 

Chủ Nhật
05/5