Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
24/6

 

 

 

 

 

Thứ Ba
25/6

 

 

 

 

 

Thứ Tư
26/6

 

 

 

 

 

Thứ Năm
27/6

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
28/6

8h00'

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lớp K7A-B QLĐĐ Ninh Thuận, K7B QLTNR Đăk Lăk

Các thành viên trong hội đồng

Phòng họp C
Nhà A1

Ông Mai Hải Châu

14h00’

Họp xét thưởng công đoàn
năm học 2018 - 2019

UVBCH Công đoàn, Tổ trưởng các Tổ công đoàn

Phòng họp B
Nhà A1

Ông Nguyễn Hạnh Tâm

Thứ Bảy
29/6

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
30/6