Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
08/7

8h00’ 

 Khai giảng lớp “Tư vấn, xây dựng dự án lâm sinh và  Tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh”

 Ban Giám đốc; PGS.TS. Nguyễn Minh Thanh; TTKL và các học viên

Phòng Họp A
Nhà A1

TTKL

14h00’

Tập hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2-kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 và hướng dẫn ôn thi vòng 2.

Theo danh sách đã công bố trên website Phân hiệu

Phòng họp B
Nhà A1

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019

14h00’

Họp Đảng ủy

BCH Đảng ủy Phân hiệu

Phòng họp C
Nhà A1

Cô Vũ Thu Hương

Thứ Ba
09/7

8h00’

Họp Chi bộ Khoa Lâm học

Đảng viên thuộc Chi Bộ Khoa Lâm học

Phòng họp B
nhà A2

Bí thư chi bộ Khoa Lâm học

Thứ Tư
10/7

8h00’

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Cán bộ KTTT tỉnh Đồng Nai năm 2019

BGĐ, đại biểu khách mời, lãnh đạo phòng Đào tạo, Khoa kinh tế, giảng viên lớp học

Phòng họp A
nhà A1

Phòng Đào tạo

Thứ Năm
11/7

 

 

 

 

 

Thứ Sáu
12/7

 14h00’

Bế giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ QLNN ngạch Kiểm lâm viên chính K2/2019

Ban Giám đốc; TTKL và các học viên

Phòng Họp A
Nhà A1

TTKL

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
13/7

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
14/7