Thứ Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
15/7

 

 

 

 

 

Thứ Ba
16/7

08h00’

Hội đồng sát hạch cấp trường Khoa Kinh tế (Nguyễn Nam Hải)

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Kinh tế)

Phòng.102.G2

Chủ tịch HĐ

14h00’

Họp chuẩn bị đón tiếp sinh viên nhập học năm 2019

BGĐ, trưởng các phòng ĐT, TCHC, TCKT. CTCTSV, các khoa TNMT, KT, CNKT, LH, NH

Phòng họp B
Nhà A1

cô Vũ Thu Hương

Thứ Tư
17/7

08h00’

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Cán bộ KTTT tỉnh Đồng Nai năm 2019 (lớp 2)

BGĐ, đại biểu khách mời, lãnh đạo phòng Đào tạo, Khoa kinh tế, giảng viên lớp học

Phòng họp A
nhà A1

Phòng Đào tạ

 15h00'

Họp cổ đông trồng rừng Bắc Ái

Ban chỉ đạo bán, trồng rừng và các cổ đồng trồng rừng Bắc Ái

Phòng họp B
Nhà A1 

cô Vũ Thu Hương

Thứ Năm
18/7

         

Thứ Sáu
19/7

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
20/7

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
21/7