Thứ
Ngày

Thời Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
12/8

 14h00'

Họp Khoa Lâm học– Triển khai kế hoạch năm học mới 2019-2020  

 Toàn Thể GV Khoa Lâm học

Phòng họp B Nhà A2 

 Ông Nguyễn Xuân Hùng

Thứ ba
13/8

8h00’

Thanh tra điều kiện ăn ở, sinh hoạt và vệ sinh Ký túc xá

Ban thanh tra 2 người 1 cán bộ Phòng  Chính trị & Công tác sinh viên,  01 cán bộ quản lý Sinh viên Ký túc xá

Khu Ký túc xá

Ông Nguyễn Tuấn Bình

9h00’

Sát hạch Giảng viện dạy môn mới Khoa Kinh tế (Phạm Thị Thu Hương, Lương Thị Anh Trang

Đại diện Ban GĐ, TCHC, ĐT, Khoa Kinh tế

Phòng 102
G2

Ban Giám đốc

Thứ Tư
14/8

7h30’

Kiểm tra việc hoàn thiện các tồn tại sau kết luận thanh tra ngày 7 tháng 8 tại các giảng đường

Ban thanh tra 2 người, 01 Đại diện Phòng Tổ Chức hành chính, 01 Đại diện Cán bộ Ban quản lý và đầu tư thiết bị

 

Ông Nguyễn Tuấn Bình

14h00'

Họp Khoa KHCB đầu năm học

Trưởng, Phó Khoa và GV Khoa KHCB

Văn phòng Khoa

Ông Lê Đình Lương

Thứ Năm
15/8

 15h30'

Họp phân công nhiệm vụ, triển khai nội dung Chương trình tổ chức Tết Trung thu cho con em CBVC, LĐ Phân hiệu năm 2019

Tất cả các thành viên tham gia Chương trình tổ chức Tết Trung thu cho con em CBVC, LĐ Phân hiệu năm 2019

 Phòng họp A Nhà A1

 Ông Phan Trọng Thế

Thứ Sáu
16/8

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
17/8

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
18/8