Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
19/08

8h00

Họp phòng Tổ chức – Hành chính

Toàn thể viên chức, lao động trực thuộc phòng TCHC

Phòng họp B
Nhà A1

Ô.Thái Hữu Thọ

19h00

Học tuần SHCD đợt 2 khối Sinh viên năm 2019

Đại diện Phòng Đào tạo + CT&CT SV và Toàn thể Sinh viên Khoa CN&KT + TN&MT.

Hội trường lớn 
Nhà A3

Phòng CT&CT SV

Thứ ba

20/08

8h00’

Rà soát công tác quy hoạch, bố trí, bồi dưỡng cán bộ

Đảng ủy Phân hiệu

Phòng họp C
Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

10h00’

Rà soát, duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 Khoa Lý luận chính trị

Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng: TCHC; Đào tạo; KHCN&HTQT; Trưởng, phó Khoa; Trưởng, phó bộ môn

Phòng họp B
Nhà A1

Ban Giám đốc

14h00’

Họp xây dựng kế hoạch đào tạo K64 hệ chính quy

Đại diện Ban GĐ, ĐT, CTCTSV, TCKT,TCHC, các khoa chuyên môn, trung tâm Tin học NN, Thí nghiệm thực hành, thư viện.

Phòng họp B
nhà A1

Ban Giám đốc

15h30’

Xét điểm rèn luyện cấp Khoa học kỳ 2 và tổng kết năm học 2018-2019 Khoa Tài nguyên và Môi trường

GVCN/CVHT Lớp trưởng, Bí thư các lớp chính quy K61, K62. K63

Phòng họp B
nhà A2

Ô.Kiều Mạnh Hưởng

19h00’

Học tuần SHCD đợt 2 khối Sinh viên năm 2019

Đại diện Phòng Đào tạo + CT&CT SV và Toàn thể Sinh viên Khoa Kinh tế + Lâm học.

Hội trường lớn 
Nhà A3

Phòng CT&CT SV

Thứ Tư
21/08

08h00’

Rà soát, duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 Khoa Tài nguyên và Môi trường

Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng: TCHC; Đào tạo; KHCN&HTQT; Trưởng, phó Khoa; Trưởng, phó bộ môn

Phòng họp B
Nhà A1

Ban Giám đốc

09h30’

Rà soát, duyệt Kế hoạch năm học 2019-20 20 Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ

Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng: TCHC; Đào tạo; KHCN&HTQT; Trưởng, phó Khoa; Trưởng, phó bộ môn

Phòng họp B

Nhà A1

Ban Giám đốc

14h00’

Hội đồng sát hạch Giảng viên khoa Lý luận chính trị (Môn Kỹ giao tiếp)

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa LLCT)

Phòng 102
G2

CTHĐ

15h00’

Hội đồng sát hạch Giảng viên khoa CN&KT (Môn Kỹ thuật xử lý hình ảnh bằng Photoshop)

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa CN&KT)

Phòng 102
G2

CTHĐ

16h00’

Hội đồng bảo vệ đề tài NCKH Cấp cơ sở Khoa CN&KT (Chủ trì: ThS. Đoàn Duy Khánh)

Các thành viên trong hội đồng và các thành viên có quan tâm

Phòng 102
G2

CTHĐ

19h00’

Học tuần SHCD đợt 2 khối Sinh viên năm 2019

Đại diện Phòng Đào tạo + CT&CT SV và Toàn thể Sinh viên Khoa Nông học.

Hội trường lớn 
Nhà A3

Phòng CT&CT SV

Thứ Năm
22/08

8h00’

Rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường ĐHLN

BGĐ; các trưởng đơn vị: Lâm học, QL TN-MT, Kinh tế, CN-KT, KHCN, TCKT, CTSV, TCHC

Phòng họp C
nhà A1

B.Vũ Thu Hương

9h30’

Rà soát, duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 Khoa Công nghiệp & Kiến trúc

Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng: TCHC; Đào tạo; KHCN&HTQT; Trưởng, phó Khoa; Trưởng, phó bộ môn

Phòng họp B
Nhà A1

Ban Giám đốc

10h00’

Họp xét điều kiện tốt nghiệp lớp K7A,B _LT_QLDD; K7A_LT_QLTNR

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng CT&CTSV, TCKT, Khoa Lâm học, TN&MT,)

Phòng họp B
Nhà A1

Chủ tịch hội đồng

13h30'

Họp chi bộ Khoa Kinh tế

Tất cả Đảng viên chi bộ Khoa Kinh tế

Phòng họp B
Nhà A2

TS.Trần Văn Hùng

14h00’

Họp BCH Công đoàn mở rộng

UVBCH công đoàn, Tổ trưởng các Tổ công đoàn

Phòng họp B
Nhà A1

Ô.Nguyễn Hạnh Tâm

14h00’

Rà soát, triển khai các hoạt động đào tạo ngắn hạn

BGĐ; các Trưởng đơn vị: Lâm học, Nông học, QL TN-MT, Kinh tế, CN-KT, Trung tâm KL, Trung tâm TH-NN, TCKT, QL ĐT-TB, TCHC

Phòng họp C
 nhà A1

B.Vũ Thu Hương

14h30’

Họp Khoa Kinh tế (Triển khai kế hoạch năm học 2019-2020; Sinh hoạt khoa định kỳ).

Trưởng, phó Khoa và toàn thể CBVC Khoa Kinh tế.

Phòng họp B
Nhà A2

TS.Trần Văn Hùng

15h30’

Rà soát, duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 Khoa Kinh tế

Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng: TCHC; Đào tạo; KHCN&HTQT; Trưởng, phó Khoa; Trưởng, phó bộ môn

Phòng họp B
Nhà A1

Ban Giám đốc

Thứ Sáu
23/08

8h00’

Rà soát, duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 Khoa Lâm học

Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng: TCHC; Đào tạo; KHCN&HTQT; Trưởng, phó Khoa; Trưởng, phó bộ môn

Phòng họp B
Nhà A1

Ban Giám đốc

9h30’

Rà soát, duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 Khoa Khoa học cơ bản

Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng: TCHC; Đào tạo; KHCN&HTQT; Trưởng, phó Khoa; Trưởng, phó bộ môn

Phòng họp B
Nhà A1

Ban Giám đốc

14h00’

Rà soát, duyệt Kế hoạch năm học 2019-2020 Khoa Nông học

Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng: TCHC; Đào tạo; KHCN&HTQT; Trưởng, phó Khoa; Trưởng, phó bộ môn

Phòng họp B
Nhà A1

Ban Giám đốc

19h00’

Họp Chi bộ CT&CT SV tháng 8

Toàn thể Đảng viên Chi bộ CT&CT SV

Phòng họp A
Nhà A1

Ô.Cao Phi Long

Thứ Bảy
24/08

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
25/26