Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
09/12

8h00'  Họp đảng ủy Phân hiệu Các đồng chí trong Đảng ủy

Phòng họp C
Nhà A1 

Ô.Trần Văn Chứ 
10h00'  Họp ban chỉ đạo trồng rừng Thành viên ban chỉ đạo trồng rừng: Ô.Tâm, B.Thắm, Ô. Thành, Ô.Đặng Thái Bình

Phòng họp C
Nhà A1 

Ô.Trần Văn Chứ 
14h00'  Họp giao ban tháng 12 BGĐ, Trưởng, Phó các đơn vị, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên

Phòng họp B
Nhà A1

Ô.Trần Văn Chứ 

Thứ Ba
10/12

8h00' Họp rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội; Xây dựng quy chế hoạt động của BCH, UVKT Đoàn Phân hiệu; Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 BCH Đoàn trường; Ban thường vụ; UBKT; Chủ nhiệm CLB Phòng họp B
Nhà A1
Ô.Phạm Văn Sỹ
9h00' Họp Khoa KHCB tháng 12 Trưởng khoa KHCB và các giảng viên trực thuộc Khoa VP. Khoa KHCB Ô.Lê Đình Lương
14h00' Họp hội đồng xét duyệt ý tưởng đề tài cơ sở năm 2020 Các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 1203/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 26/11/2019 Phòng họp B
Nhà A1
Chủ tịch Hội đồng

Thứ Tư
11/12

         

Thứ Năm
12/12

         

 Thứ Sáu
13/12

         

Thứ Bảy
14/12

         

Chủ Nhật
15/12