Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
06/01

 10h00' - Họp rà soát công tác chuẩn bị Xuân tình nguyện 2020
- Triển khai các hoạt động Quý I năm 2020
BCH Đoàn trường, chủ nhiệm các CLB  Phòng họp B
Nhà A1
 Ô. Phạm Văn Sỹ
13H30' Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH sinh viên. Các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 1419/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 31/12/2019 Phòng 102, G2 Chủ tịch hội đồng
14h00' Gặp mặt, giao lưu sinh viên Khoa nông học: “Xuân an khang” Toàn thể Giảng viên và sinh viên Khoa Nông học; Đại diện Ban Giám đốc Hội trường lớn
Nhà A3
B. Dương Thị Việt Hà
19h00' Tuần Sinh hoạt Công dân khối Sinh viên khóa K64 nhập học sau ngày 01/8/2019. Đại diện Phòng CT&CT SV; Đoàn Thanh niên và toàn thể Sinh viên khóa K64 nhập học sau ngày 01/8/2019 Hội trường lớn
Nhà A3
Phòng CT&CTSV

Thứ ba
07/01

8h00'
Họp xét ý tưởng đề tài cơ sở liên ngành, ĐTCS loại 3, 4 năm 2020 Các thành viên trong Hội đồng theo Quyết định số 1353/QĐ-PHĐHLN-KHCN&HTQT ngày 25/12/2019  Phòng họp B
Nhà A1
Chủ tịch hội đồng
8h00' Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019
- Chủ trì: ThS. Lê Đình Lương
- CTV: ThS. Trần Thị Bích Hường
Các thành viên trong hội đồng:
PGS.TS. Vũ Mạnh Tường – CTHĐ
ThS. Ninh Văn Quyển – PB1
ThS. Đinh Việt Hùng – PB2
KS. Phạm Thị Nguyệt – UV
ThS. Lê Thị Hà – UVTK
Vườn THTN
Khoa Nông học
Chủ tịch hội đồng
9h00' - 15h00'

Hội đồng NCKH sinh viên khoa Nông học:

- Thiết kế hệ thống tưới nhỏ giọt tự động cho dưa lưới trồng trên luống giá thể trong điều kiện nhà màng tại TB-ĐN
- Nghiên cứu 1 số biện pháp xử lý ra hoa trái vụ trên giống chôm chôm nhãn 10 năm tuổi tại xã trung hòa huyện TB-ĐN
- Thử nghiệm hiệu lực 1 số loại thuốc trừ sâu thảo mộc trên cây rau trồng tại TB-ĐN
- Khả năng sinh trưởng và tạo củ của cây địa hoàng trồng bằng hạt tại TB-ĐN

Các thành viên trong hội đồng Phòng 102 nhà G2 Chủ tịch hội đồng
19h00' Tuần Sinh hoạt Công dân khối Sinh viên khóa K64 nhập học sau ngày 01/8/2019 Đại diện Phòng CT&CT SV và toàn thể Sinh viên khóa K64 nhập học sau ngày 01/8/2019 Hội trường lớn
Nhà A3
Phòng CT&CTSV

Thứ Tư
08/01

13h30'
- Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống HSSV
- Tư vấn tuyển sinh cho học sinh trên địa bàn huyện Trảng Bom
- Chương trình "Khi tôi 18"
Ban giám đốc, phòng đào tạo, phòng CT&CTSV, các khoa chuyên môn Hội trường lớn
Nhà A3
 Đoàn Thanh Niên

Thứ Năm
09/01

 13h30' Gặp gỡ, giao lưu sinh viên Khoa Kinh tế chào Xuân Canh Tý. Cán bộ giảng viên Khoa Kinh tế, Sinh viên các lớp ĐH chính qui  Hội trường lớn
Nhà A3
Ô. Nguyễn Lê Quyền
14h00' Họp ban thanh tra nhân dân khóa mới Các thành viên ban thanh tra và Đại diện BCH Công đoàn  Phòng họp C
Nhà A1
Ô. Nguyễn Hạnh Tâm

Thứ Sáu
10/01

         

Thứ Bảy
11/01

7h30' Diễn đàn Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng Đại diện Đảng ủy, BGĐ, trưởng phó các đơn vị, BCH Đoàn trường, Đoàn viên thanh niên được triệu tập Hội trường lớn
Nhà A3
Đoàn TN &
Phòng CT&CTSV
19h00' Tuần Sinh hoạt Công dân khối Sinh viên khóa K62 chưa hoàn thành đợt 1/2019 Đại diện Phòng Đào tạo; CT&CT SV và toàn thể Sinh viên khóa K62 chưa hoàn thành đợt 1.  Hội trường lớn
Nhà A3
Phòng CT&CTSV 

Chủ Nhật
12/01