Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

 

 

Thứ Hai
17/02

 

8h00'

Hội đồng sát hạch Giảng viên khoa Lâm học (Điều tra rừng)
GV: Nguyễn Xuân Ngọc

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Lâm học)

P.102.G2

Chủ tịch hội đồng

9h00'

Hội đồng sát hạch Giảng viên khoa Khoa học cơ bản (Hóa đại cương)
GV: Tường Thị Mai Lương

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa Khoa học cơ bản)

8h00'

Họp chi bộ khoa LLCT

Toàn thể Chi bộ Khoa LLCT

Văn phòng Khoa

B. Nguyễn Thị Thu Hiền

9h00'

Họp khoa LLCT

Toàn thể GV Khoa LLCT

 14h00'

Đại hội chi bộ khoa KHCB

Toàn bộ đảng viên chi bộ khoa KHCB, Đ/c: Nguyễn Sỹ Hà – Ủy viên BCH đảng bộ Trường ĐHLN, P.Giám đốc Phân hiệu

Phòng họp A – Nhà A1 

Bí thư chi bộ khoa KHCB 

Thứ ba
18/02

 

8h00'

Đại hội chi bộ khoa Kinh tế

Toàn bộ đảng viên chi bộ khoa Kinh tế, Nguyễn Sỹ Hà – Ủy viên BCH đảng bộ Trường ĐHLN, P.Giám đốc Phân hiệu

Phòng họp B – Nhà A2

Bí thư chi bộ khoa Kinh tế

14h00'

Đại hội chi bộ khoa TN&MT

Toàn bộ đảng viên chi bộ khoa TN&MT, Nguyễn Sỹ Hà – Ủy viên BCH đảng bộ Trường ĐHLN, P.Giám đốc Phân hiệu

Phòng họp B – Nhà A2

Bí thư chi bộ khoa TN&MT

Thứ Tư
19/02

 

 8h00'

Đại hội chi bộ khoa CN&KT

Toàn bộ đảng viên chi bộ khoa CN&KT, Đ/c: Mai Hải Châu – P.Bí thư đảng ủy, P.Giám đốc Phân hiệu

Phòng họp B – Nhà A2 

Bí thư chi bộ khoa CN&KT 

14h00'

Đại hội chi bộ khoa LLCT

Toàn bộ đảng viên chi bộ khoa LLCT, Đ/c: Nguyễn Sỹ Hà – Ủy viên BCH đảng bộ Trường ĐHLN, P.Giám đốc Phân hiệu

Phòng họp A – Nhà A1

Bí thư chi bộ khoa LLCT

Thứ năm
20/02

8h00'

 Đại hội chi bộ KHCN&HTQT

Toàn bộ đảng viên chi bộ KHCN&HTQT, Đ/c: Mai Hải Châu – P.Bí thư đảng ủy, P.Giám đốc Phân hiệu

Phòng họp A – Nhà A1

Bí thư chi bộ KHCN&HTQT

14h00'

Họp ban văn thể

(Lịch họp bổ sung)

Thành phần Quyết định số 84/QĐ-PHĐHLN-TCHC ngày 19/02/2020 

Phòng họp C – Nhà A1

Ô.Nguyễn Sỹ Hà

14h00'

Đại hội chi bộ khoa Nông học

Toàn bộ đảng viên chi bộ khoa Nông học, Đ/c: Mai Hải Châu – P.Bí thư đảng ủy, P.Giám đốc Phân hiệu

Phòng họp B – Nhà A2

Bí thư chi bộ khoa Nông học

Thứ Sáu
21/02

 

8h00'

Đại hội chi bộ Khảo thí & ĐBCL

Toàn bộ đảng viên chi bộ Khảo thí & ĐBCL, Đ/c: Nguyễn Văn Phú – Đảng ủy viên, Phụ trách phòng Đào tạo

Phòng họp A – Nhà A1 

Bí thư chi bộ Khảo thí & ĐBCL

8h00'

Đại hội chi bộ Trung tâm TH&NN – Thư viện

Toàn bộ đảng viên chi bộ Trung tâm TH&NN – Thư viện, Đ/c: Nguyễn Sỹ Hà – Ủy viên BCH đảng bộ Trường ĐHLN, P.Giám đốc Phân hiệu

Phòng họp B – Nhà A2

Bí thư chi bộ trung tâm TH&NN - Thư viện 

14h00'

Đại hội chi bộ Đào tạo

Toàn bộ đảng viên chi bộ Đào tạo, Đ/c: Nguyễn Văn Phú – Đảng ủy viên, Phụ trách phòng Đào tạo

Phòng họp A – Nhà A1

Bí thư chi bộ phòng Đào tạo

14h00'

Họp về việc kiện toàn và luân chuyển nhân sự cho phù hợp với nhiệm vụ của Trung tâm SXDV (Lịch họp bổ sung)

Ô.Nguyễn Sỹ Hà, Ô.Thái Hữu Thọ, Ô. Cao Phi Long, Ô. Nguyễn Văn Thuý

Phòng họp C – Nhà A1

Ô.Nguyễn Sỹ Hà

14h00'

Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020.
Chủ trì đề tài: TS.Phạm Văn Hường

Các thành viên trong hội đồng:
1. TS.Nguyễn Văn Quý - CTHĐ
2. KS. Võ Minh Hoàn - UVTK
3. TS. Nguyễn Văn Thành - UV
4. TS. Trần Thị Ngoan - UV
5. TS. Lê Văn Long - UV

Phòng 102 - Nhà G2

Chủ tịch hội đồng

Thứ Bảy
22/02

14h00'

Đại hội chi bộ khoa Lâm học

Toàn bộ đảng viên chi bộ khoa Lâm học, Đ/c: Mai Hải Châu – P.Bí thư đảng ủy, P.Giám đốc Phân hiệu

 Phòng họp B – Nhà A2

 Bí thư chi bộ khoa Lâm học

Chủ Nhật
23/02