Thứ
Ngày

Thời
Gian

Nội Dung

Thành Phần

Địa Điểm

Chủ Trì

Thứ Hai
30/9

8h00'

Triển khai và phân công nhiệm vụ công tác hậu cần phục vụ đánh giá chương trình đào tạo 3 ngành.

 Trưởng phòng TCHC, Tổ trưởng các Tổ công tác thuộc phòng TCHC.

Phòng họp A – Nhà A1 

Ô. Thái Hữu Thọ 

9h00'

Họp chi bộ phòng phòng TCHC

Đảng viên thuộc chi bộ phòng TCHC

Phòng họp A – Nhà A1 

Ô. Thái Hữu Thọ 

Thứ ba
01/10

8h00'

 Họp Đảng ủy Phân hiệu

 BCH Đảng ủy Phân hiệu

Phòng họp C - 
Nhà A1 

 B.Vũ Thu Hương

9h00'

Họp nhóm cán bộ hỗ trợ và cán bộ đoàn thể kiểm định chương trình đào tạo

Theo danh sách công bố trên văn bản nội bộ

Phòng họp B – Nhà A1 

Ô.Mai Hải Châu

10h00'

Họp nhóm cán bộ lãnh đạo kiểm định chương trình đào tạo

Theo danh sách công bố trên văn bản nội bộ

Phòng họp B – Nhà A1 

Ô.Mai Hải Châu

14h00’

Đại hội Chi đoàn mẫu

Ban Thường vụ Đoàn trường; Bí thư các liên chi đoàn; Bí thư các chi đoàn.

 Phòng họp A -
Nhà A1

Liên chi đoàn Khoa Nông học;
Chi đoàn K61_KHCT

Thứ Tư
02/10

 8h00'

 Làm việc với Đoàn KSSB đánh giá chương trình đào tạo 3 ngành: QTKD, QLĐĐ, QLTNR

 Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng, ban chức năng; Giám đốc các trung tâm: TH&NN, TN&PTCN; Giám đốc thư viện; Trưởng các khoa: Kinh tế, Lâm học, TN&MT; Trưởng các bộ môn: Quản lý tài nguyên, Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai; Các viên chức, lao động được điều động.

Phòng họp B – Nhà A1 

Ban Giám đốc 

14h00'

Thầy Hiệu trưởng Trường ĐHLN gặp gỡ và làm việc với cán bộ chủ chốt của Phân hiệu

Ban Giám đốc; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, Phó các tổ bộ môn và tổ công tác.

Phòng họp A – Nhà A1 

Ban Giám đốc

15h00'

Họp giao ban công tác tháng 10/2019

Trưởng + phó các đơn vị, Chủ tịch CĐ trường, P. Bí thư đoàn trường

Phòng họp A – Nhà A1

B.Vũ Thu Hương

Thứ Năm
03/10

08h00' Họp xét lương tăng thêm Hội đồng lương tăng thêm Phòng họp C
nhà A1
B.Vũ Thu Hương

Thứ Sáu
04/10

 14h00'  Hội đồng sát hạch Giảng viên khoa TN&MT môn Quản lý chất thải. GV: Nguyễn Văn Lâm  Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa TN&MT)   P.102.G2  Chủ tịch hội đồng

15h00'

Hội đồng sát hạch Giảng viên khoa TN&MT môn Quan hệ công chúng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên. GV: Lê Văn Long

Các thành viên trong hội đồng (Đại diện: Ban Giám đốc, Phòng đào tạo, Phòng TCHC, Khoa TN&MT)  P.102.G2 Chủ tịch hội đồng

19h00’

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2019.

Đại diện Đảng ủy + Trung tâm BDCT huyện Trảng Bom và 43 quần chúng ưu tú theo thông báo số: 203-TB/ĐU ngày 27/9/2019.

Phòng họp A – Nhà A1

Đ/c Cao Phi Long

Thứ Bảy
05/10

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
06/10