DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 – 2019


I. Bí thư; Phó Bí thư:
1. Đ/c Đỗ Quốc Việt - Bí thư, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Đ/c Lê Ngọc Diệp - Phó Bí thư,            mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Đ/c Phan Trọng Thế - Phó Bí thư,        mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


II. BTV đoàn trường:

1. Đ/c Đỗ Quốc Việt

2. Đ/c Lê Ngọc Diệp

3. Đ/c Phan Trọng Thế

4. Đ/c Phạm Văn Sỹ

5. Đ/c Nguyễn Minh Thanh

6. Đ/c Mai Kim Ngọc

7. Đ/c Trần Vũ Thúy Nga


III. Ban Chấp hành đoàn trường:

1. Đ/c Đỗ Quốc Việt

2. Đ/c Lê Ngọc Diệp

3. Đ/c Phan Trọng Thế

4. Đ/c Phạm Văn Sỹ

5. Đ/c Nguyễn Minh Thanh

6. Đ/c Mai Kim Ngọc

7. Đ/c Trần Vũ Thúy Nga

8. Đ/c Ngô Thị Thu Thủy

9. Đ/c Bùi Thị Yến

10. Đ/c Lâm Trung Kiên

11. Đ/c Đinh Việt Hùng

12. Đ/c Trần Thành Công

13. Đ/c Bùi Thị Ngọc Hấn

14. Đ/c Lê Thị Thanh Huệ

15. Đ/c Mai Thị Huyền

16. Đ/c Đoàn Duy Khánh

17. Đ/c Trịnh Thị Nhung

18. Đ/c Bùi Minh Tâm

19. Đ/c Lương Ngọc Trâm Anh

20. Đ/c Nguyễn Lan Hương

21. Đ/c Nguyễn Ngọc Tín

IV. Uỷ ban Kiểm tra đoàn trường:

1. Đ/c Phan Trọng Thế, Phó Bí thư đoàn trường - Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra

2. Đ/c Phạm Văn Sỹ, UV.BTV đoàn trường - Phó Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra

3. Đ/c Nguyễn Thảo Nguyên  - Uỷ viên

4. Đ/c Trương Thị Trúc Hằng - Uỷ viên

5. Đ/c Nguyễn Thị Kim Hằng - Uỷ viên