Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa kí Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT (ngày 8/3/2013) sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11/2/2010 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) ĐH, CĐ và TCCN.


Theo đó, mức thu lệ phí tuyển sinh mới được qui định như sau:


Tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ và TCCN:

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ, TCCN: 30.000 đ/ hồ sơ.

- Thí sinh đăng kí dự thi, sơ tuyển và dự thi vào các trường ĐH, CĐ:

+ Đăng ký dự thi: 60.000 đ/ hồ sơ.

+ Sơ tuyển (đối với trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức):
Sơ tuyển đối với các ngành năng khiếu: 120.000 đ/ hồ sơ (bao gồm tất cả các môn); Sơ tuyển đối với các ngành khác: 50.000 đ/ hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

+ Dự thi: Dự thi văn hóa: 45.000 đ/ hồ sơ (bao gồm tất cả các môn); Dự thi năng khiếu: 300.000 đ/ hồ sơ (bao gồm tất cả các môn).

* Thông tư cũng điều chỉnh mức lệ phí tuyển sinh đối với đào tạo sau đại học, lệ phí tuyển sinh đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Cũng trong Thông tư này có sửa đổi quy định về "phân phối số tiền thu phí dự thi, dự tuyển sau đại học, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp”.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2013 và áp dụng cho các kỳ tuyển sinh từ năm 2013.

-> Xem toàn văn Thông tư bên dưới