SInh viên Khóa 62, Khóa 61 chú ý theo dõi lịch thi trên trang cá nhân.