Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi trên trang cá nhân. Nếu không có lịch thi phản hồi về phòng đào tạo trước ngày 10/08/2018

Sinh viên học ghép các môn học , học kỳ 2 năm 2017 - 2018 với lớp, chú ý theo dõi lịch thi trên bản cứng của học kỳ phụ để đi thi.

Attachments:
FileFile size
Download this file (K7B_LTTC_QLTNR_CQ.pdf)K7B_LTTC_QLTNR_CQ.pdf0 kB