Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi trên trang cá nhân