Kính gửi sinh viên các khóa 60,61,62 và C05!

Hiện nay nhà trường đã ban hành lịch thi học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 trên trang cá nhân sinh viên

Đề nghị sinh viên theo dõi lịch thi trên trang cá nhân. Nếu sinh viên không có lịch thi phản hồi về phòng đào tạo (Cô Yến)

Thời hạn phản hồi đến hết ngày 26/12/2018!