Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi trên trang cá nhân, nếu không có lịch thi phản hồi về phòng Đào tạo - Cô yến đến hết ngày 30/11/2018.