Lịch học GDTC khóa K64 chia làm 3 nhóm kiểm soát

- Nhóm 1: K64_Kế toán+K64_QTKD+K64_QTDVDL&LH+K64_Kinh tế+K64_CBLS+K64_TKNT+K64_KTCTXD+K64_KTCQ

- Nhóm 2: K64_QLTNR+K64_QLTN&MT+K64_KHMT+K64_QLDD+K64_Lâm sinh+K64_KHCT+K64_BVTV+K64_CNSH

- Nhóm 3: K64A_Thú y+K64_Chăn nuôi

Attachments:
FileFile size
Download this file (NHOM1_GCTC_K64.xlsx)NHOM1_GCTC_K64.xlsx23 kB
Download this file (NHOM2_GCTC_K64.xlsx)NHOM2_GCTC_K64.xlsx23 kB
Download this file (NHOM3_GCTC_K64.xlsx)NHOM3_GCTC_K64.xlsx23 kB