THÔNG BÁO
Chiêu sinh lớp “Phòng chống mối cho công trình xây dựng” năm 2020


Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, Đơn vị và cá nhân kế hoạch mở lớp: “Phòng chống mối cho công trình xây dựng” tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Mục tiêu
Bổ sung và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng .

2. Đối tượng: Những người có nhu cầu được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng phòng chống mối thuộc lĩnh vực xây dựng.

3. Nội dung:

Chuyên đề 1: Tổng quan chung về côn trùng gây hại
Chuyên đề 2: Tìm hiểu chung về loài mối và tính cấp thiết phòng trừ mối cho công trình xây dựng
Chuyên đề 3: Thuốc phòng trừ mối
Chuyên đề 4: Các quy trình kỹ thuật phòng trừ mối cho công trình xây dựng
Chuyên đề 5: Dự toán kinh phí, đánh giá hiệu quả công tác phòng trừ mối cho công trình xây dựng
Chuyên đề 6: Thực hành
Kiểm tra đánh giá

4. Kinh phí: Chi phí học tập và tài liệu dự kiến: 4.500.000đ/học viên. (Bằng chữ: Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm, hồ sơ đăng ký:
- Tổng thời gian đào tạo: 45 ngày học. Được chia làm 3 đợt tập trung.
- Thời gian đăng ký học: Từ ngày nhận thông báo đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020.
- Thời gian dự kiến khai giảng khóa học: cuối tháng 3 năm 2020.
- Địa điểm đăng ký và mở lớp đào tạo: Khoa Công nghiệp và Kiến trúc, Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai, Khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm)

6. Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Văn phòng khoa Khoa Công nghiệp và Kiến trúc, Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai, Khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; số điện thoại: 0933.681.053 (Gặp thầy Đoàn Duy Khánh, Giảng viên hay trợ lý Khoa Công nghiệp và Kiến trúc).
Kính mong các cơ quan, đơn vị nhận được thông báo này gửi về cho các đơn vị cơ sở trực thuộc và cá nhân thuộc đơn vị quản lý được biết để đăng ký và gửi danh sách đăng ký theo thời gian trên để Nhà trường có kế hoạch mở lớp.

Xin trân trọng cảm ơn./.