Theo kế hoạch của Bộ giáo dục và Đào tạo, Trường đại học Lâm nghiệp thông báo lịch tuyển sinh hệ chinh quy cụ thể như sau:

LỊCH  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

I.

Lịch xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia

1

Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT

Thí sinh

Sở GDĐT

Trước ngày  20/5

2

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường

Thí sinh

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

Trước ngày 23/7

3

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

Vụ GDĐH

Trước ngày  19/7

4

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH, Cục CNTT,Sở GDĐT

Từ 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 26/7

5

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH, Cục CNTT,Sở GD ĐT

Từ 19/7 đến 17 giờ 00 ngày 28/7

6

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu)

Thí sinh

Điểm thu nhận hồ sơ

Trước 17 giờ 00 ngày 30/7

7

Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Sở GDĐT, Điểm thu nhận hồ sơ

Thí sinh

Trước 17 giờ 00 ngày 31/7

8

Các trường ĐH, CĐSP, TCSP công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Trường ĐH, CĐSP, TCSP

Thí sinh, Vụ GDĐH

Trước 17 giờ 00 ngày 6/8

9

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Thí sinh, Trường ĐH, CĐSP, TCSP

Vụ GDĐH

Trước 17 giờ 00 ngày 12/8 (tính theo dấu bưu điện)

10

Xét tuyển điểm thi THPT  Đợt 2

HĐTS

Ban thư ký

Từ 06 - 16/8

11

Công bố trúng tuyển Xét tuyển điểm thi THPT Đợt 2

HĐTS

Ban thư ký

Ngày 17/8

12

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 2 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc)

HĐTS

Ban thư ký

Trước 20/8

13

Xét tuyển điểm thi THPT  Đợt 3

HĐTS

Ban thư ký

Từ 18 - 30/8

14

Công bố trúng tuyển Xét tuyển điểm thi THPT Đợt 3

HĐTS

Ban thư ký

Ngày 31/8

15

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 3 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc)

HĐTS

Ban thư ký

Từ 01 - 03/9

II.

Lịch Xét tuyển học bạ THPT của Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp

16

Nhận Hồ sơ xét tuyển Học bạ THPT - đợt 1

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Từ 01/4 - 10/7

17

Công bố trúng tuyển Xét tuyển Học bạ THPT - đợt 1

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Trước 17 giờ 00 ngày 15/7

18

Nhận Hồ sơ xét tuyển Học bạ THPT - đợt 2

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Từ 10/7 - 25/7

19

Công bố trúng tuyển Xét tuyển học bạ THPT - đợt 2

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Trước 17 giờ 00 ngày 25/7

20

Thí sinh XN nhập học Học bạ đợt 1, 2 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc nếu có)

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Trước 17 giờ 00 ngày 01/8 (tính theo dấu bưu điện)

21

Nhận Hồ sơ xét tuyển Học bạ THPT - đợt 3

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Từ 25/7 - 16/8

22

Công bố trúng tuyển Xét tuyển Học bạ THPT Đợt 3

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Ngày 17/8

23

Thí sinh XN nhập học Học bạ đợt 3 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc)

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Trước 17 giờ 00 ngày 18/8 (tính theo dấu bưu điện)

24

Nhận Hồ sơ xét tuyển theo học bạ - đợt 4

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Ngày 18 - 30/8

25

Công bố trúng tuyển Xét tuyển Học bạ THPT Đợt 4

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Ngày 31/8

26

Thí sinh XN nhập học Học bạ đợt 4 (gửi Giấy chứng nhận điểm thi gốc)

HĐTS

Ban Thư ký tuyển sinh

Trước 17 giờ 00 ngày 05/9 (tính theo dấu bưu điện)

27

Xét tuyển từ đợt 5 trở đi: công bố trước mỗi đợt xét tuyển 10, đến kết thúc tuyển sinh.

     

III.

Thời gian nhập học

28

Thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 1

HĐTS

Ban đón tiếp

Ngày 20/7

29

Thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 2

HĐTS

Ban đón tiếp

Ngày 01/8