THÔNG BÁO XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC HỆ VLVH VÀ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG - ĐỢT 2 NĂM 2019

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo xét tuyển Đại học hệ VLVH và Đại học liên thông - Đợt 2 năm 2019 như sau:

1. ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

1.1. Ngành tuyển sinh:

TT

Ngành tuyển

1

Kế toán

2

Quản trị kinh doanh

3

Quản lý đất đai

4

Quản lý tài nguyên rừng

5

Lâm sinh

6

Khoa học môi trường

7

Khoa học cây trồng

8

Bảo vệ thực vât

9

Thú Y

1.2. Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả học tập năm lớp 12 bậc THPT (hoặc điểm các môn Văn hóa bậc Trung cấp)

1.4. Thời gian đào tạo: 4; 5 năm (đào tạo theo hình thức tín chỉ).


2. ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

Ngành tuyển sinh:

TT

Ngành tuyển

1

Kế toán

2

Quản trị kinh doanh

3

Quản lý đất đai

4

Quản lý tài nguyên rừng

5

Lâm sinh

6

Khoa học môi trường

7

Khoa học cây trồng

8

Bảo vệ thực vât

9

Thú Y

2.2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng.

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả học tập Trung cấp, Cao đẳng.

2.4. Thời gian đào tạo: Đào tạo theo hình thức tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.


3. ĐỊA ĐIỂM HỌC, HÌNH THỨC HỌC, THỜI GIAN XÉT TUYỂN, HỒ SƠ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ

3.1. Địa điểm học và hình thức học:

- Hệ chính quy: Học tại PH Trường ĐH Lâm nghiệp vào các buổi tối hoặc các ngày cuối tuần.

- Hệ VLVH: Học tại PH Trường ĐH Lâm nghiệp hoặc các đơn vị liên kết vào các ngày cuối tuần.

3.2. Hồ sơ tuyển sinh gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển/SYLL có dán hình và xác nhận của cơ quan làm việc hoặc địa phương ; Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm Cao đẳng hoặc Trung cấp (photo công chứng); Bản sao giấy khai sinh.

3.3. Thời gian thu hồ sơ, lệ phí và học phí:

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/11/2019.

- Thời gian xét tuyển và nhập học: Tháng 12/2019.

3.4. Các khoản lệ phí và học phí:    

Lệ phí đăng ký và xét duyệt hồ sơ:

200.000 đồng/1 hồ sơ

Học phí hệ chính quy:

260.000 đồng/tín chỉ

Học phí hệ VLVH đào tạo tại trường:

340.000 đồng/tín chỉ

Học phí hệ VLVH đào tạo tại cơ sở liên kết:

380.000 đồng/tín chỉ

Địa điểm mua và nộp hồ sơ học tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp:

Văn phòng tuyển sinh - Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp
Điện thọai: 02516.578.999 – 02516.508.777
Website: www.vnuf2.edu.vn