Bước 1: Truy cập website Nhà trường theo địa chỉ: https://vnuf2.edu.vn

Bước 2: Chọn Nhập học OnlineBước 3: Thí sinh điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân gồm: Họ và tên, Số điện thoại, số CMND/CCCD.

Bước 4: Thí sinh lựa chọn ngành học đã trúng tuyển theo giấy báo thời gian nhập học. Trường hợp chưa nhận được giấy báo thí sinh lựa chọn ngành nghề theo nguyện vọng đã đăng ký trước đó.

Bước 5: Thí sinh chụp ảnh các loại giấy tờ theo yêu cầu để làm minh chứng, sau đó nhấn vào “chọn tệp” để upload ảnh gửi về cho Nhà trường. (Ảnh chụp làm minh chứng phải được chụp từ bản gốc, hình ảnh rõ ràng, dễ đọc, khộng chỉnh sửa và bị mất thông tin).

* Lưu ý: Đối với mục nộp học phí. Thí sinh xem nội dung và thông tin chuyển khoản,  sau đó tiến hành chuyển khoản nộp học phí về cho Nhà trường. Tổng các khoản phí mà thí sinh phải nộp là 2.950.000 vnđ (Hai triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng), bao gồm các khoản phí:
     a/ Học phí (tạm thu 10 tín chỉ): 2.800.000 đồng (280.000 đồng/TC x 10 tín chỉ).
     b/ Lệ phí khám sức khỏe: 100.000 đồng.
     c/ Lệ phí làm thẻ sinh viên: 50.000 đồng/sinh viên.
Sau khi đã chuyển khoản, thí sinh chụp lại minh chứng (xác nhận chuyển khoản của ngân hàng) sau đó nhấn “chọn tệp” và gửi minh chứng về cho Nhà trường.

Bước 6: Thí sinh kiểm tra lại toàn bộ thông tin và nhấn xác nhận để hoàn tất thủ tục nhập học online.