Sáng ngày 25/10, Trung Tâm Đào tạo & Bồi dưỡng Công chức Kiểm lâm thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp đã khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên K5 năm 2017.Tham dự buổi Lễ, có sự hiện diện của TS. Vũ Thu Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu; Ths. Vũ Thị Lan – Giám đốc TT. ĐT - BD Công chức Kiểm lâm và 50 học viên tham dự lớp học.

Tại buổi lễ, Ths. Vũ Thị Lan công bố Quyết định thành lập lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên K5 năm 2017.


Ths. Vũ Thị Lan công bố Quyết định thành lập lớp

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Vũ Thu Hương nhấn mạnh: việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết đối với đội ngũ công chức kiểm lâm. Thông qua lớp học, học viên sẽ được cập nhật những kiến thức về quản lý nhà nước nói chung, nghiệp vụ kiểm lâm nói riêng và những kỹ năng thực thi công vụ; đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân của công chức ngạch kiểm lâm viên theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó, động viên các anh chị học viên nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích để vận dụng vào công tác của mình.


TS. Vũ Thu Hương phát biểu

Buổi Lễ khai giảng diễn ra thành công tốt đẹp như báo hiệu thắng lợi to lớn của lớp học. Theo Kế hoạch, lớp học được thực hiện trong 06 tuần: từ ngày 25/10 đến ngày 07/12/2017./.