Theo tiến độ đào tạo và thực hiện quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc thành lập hội đồng bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và Quản lý kinh tế. Trong 2 ngày 13, 14/01/2018, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức bảo vệ thành công cho các học viên cao học khóa K23A và K23B chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và Quản lý kinh tế.


 
Tại hội đồng, các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực kinh tế thuộc các trường đại học ở khu vực phía bắc và các tỉnh thành phố khu vực phía Nam đã hoàn thành công tác chấm luận văn thạc sĩ cho 31 học viên cao học khóa 23A và 23B. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm các thành viên hội đồng đã đánh giá, góp ý sâu sắc về nội dung và hướng phát triển của các công trình nghiên cứu nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của mỗi địa phương nơi học viên công tác. Nhiều công trình nghiên cứu được hội đồng đánh giá cao và có ý nghĩa thực tiễn trong việc giải quyết những khó khăn ở địa phương.

Với sự nỗ lực của thầy và trò trong quá trình học tập và nghiên cứu, kết quả bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và Quảnl ý kinh tế tại Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp đạt được kết quả đáng khích lệ, 31 trong số tổng cộng 33 học viên cao học (tương đương 94%) đã bảo vệ thành công với số điểm cao nhất là 9,2. Đặc biệt, hội đồng đã ghi nhận sự nỗ lực của các học viên thông qua các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành có chât lượng tốt. Các nội dung được đánh giá cao tập trung vào nhóm đề tài nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, giải pháp phát triển du lịch sinh thái, và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng.
 
Các luận văn sau khi được đánh giá và góp ý chỉnh sửa sẽ là nguồn tài liệu quý giá giải quyết các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương và đơn vị, là nguồn tài liệu quý để các học viên khóa sau nghiên cứu, học tập.

Xin chúc mừng 31 học viên cao học Khoá K23A và K23B ngành Kinh tế nông nghiệp và Quản lý kinh tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: