Thực hiện thông báo số 134/TB-PH-ĐT ngày 27 tháng 7 năm 2017 về Kế hoạch làm Khóa luận tốt nghiệp cho các lớp K5B LTTC-QLĐĐ và K3B LTCĐ-QLĐĐ. Trong 3 ngày từ 12-14/01/2018, Khoa Lâm học đã tổ chức bảo vệ khoá luận cho 68 sinh viên, trong đó 31 sinh viên lớp K3-LTCĐ-QLĐĐ và 37 sinh viên lớp K5B-LTTC-QLĐĐ.

Trong đợt bảo vệ này, sinh viên đã bảo vệ thành công nhiều đề tài với nội dung phong phú, hữu ích, có giá trị thực tiễn. Từ đó, giúp sinh viên nhanh tiếp cận thực tiễn sau khi ra trường.

Thầy Nguyễn Tuấn Bình Phụ trách khoa đại diện quý Thầy cô trong khoa phát biểu chúc mừng thành tích, kết quả mà các sinh viên đạt được và căn dặn các em nỗ lực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn góp phần phát triển kinh tế địa phương và đất nước.

Một số hình ảnh bảo vệ khóa luận: