Trong 2 ngày 24 - 25/02/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Phiên họp thứ VIII để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 18 trường đại học đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đánh giá ngoài, trong đó có trường Đại học Lâm nghiệp.


Hội đồng KĐCLGD chụp ảnh lưu niệm cũng lãnh đạo các trường Đại học


Tham dự phiên họp có các thành viên của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Ban Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, đại diện lãnh đạo của các trường đại học được đánh giá.

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp tham dự phiên họp có NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng.
 

NGND. GS. TS. Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp báo cáo


Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Lâm nghiệp, NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ đã báo cáo tóm tắt thực trạng các hoạt động và một số kế hoạch cải tiến sau đánh giá ngoài của Nhà trường. Trong bài báo cáo, NGND. GS.TS. Trần Văn Chứ nhấn mạnh những thành tựu mà Trường Đại học Lâm nghiệp đã đạt được trong 54 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt các cải tiến về xây dựng lại chiến lược phát triển của Nhà trường, phát triển nguồn nhân lực, quản trị Nhà trường theo ISO, chiến lược khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; cải tiến các nguồn thu, chi và cơ chế tài chính,..

Tại buổi làm việc, GS.TSKH. Bành Tiến Long, Trưởng đoàn đánh giá ngoài tại trường Đại học Lâm nghiệp cho biết năm 2017 đã tổ chức 03 đoàn công tác để quan sát các điều kiện cơ sở vật chất (ở Cơ sở chính, Phân hiệu) và phỏng vấn các cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường Đại học Lâm nghiệp để phục vụ công tác đánh giá ngoài.
 

Hội đồng KĐCLGD thảo luận về kết quả thẩm định chất lượng giáo dục của trường đại học Lâm nghiệp

GS.TSKH. Bành Tiến Long đánh giá cao về trường Đại học Lâm nghiệp nói chung và Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai nói riêng. Giáo sư nhận định, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai là Phân hiệu có cơ sở vật chất và tiềm năng phát triển nhất trong số các Phân hiệu của các trường Đại học mà đoàn đã khảo sát.

Tại phiên họp thứ VIII, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã thảo luận và bỏ phiếu kín cho 18 trường đại học đã kiểm định đợt này. Trường Đại học Lâm nghiệp đạt 53/61 tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và 100% thành viên của Hội đồng đồng ý với kết luận trên. Đây là kết quả rất cao so với các trường đại học đã được kiểm định. Căn cứ và kết quả này, Giám đốc Trung tâm Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Lâm nghiệp trong thời gian gần nhất.