Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ, sáng ngày 17/5, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng đào tạo năm 2018.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của có TS. Vũ Thu Hương – Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Phân hiệu; TS. Mai Hải Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phân hiệu cùng quý thầy, cô là trưởng, phó các đơn vị và tổ trưởng tổ bộ môn, tổ trưởng tổ công tác trong Nhà trường.
 

TS. Mai Hải Châu phát biểu khai mạc Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị TS. Mai Hải Châu khẳng định: Chất lượng đào tạo là vấn đề quan trọng hàng đầu và đồng hành xuyên suốt quá trình tồn tại, phát triển của Nhà trường. Do đó, Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo không chỉ nhằm giúp Nhà trường đánh giá những mặt mạnh để tiếp tục phát huy mà còn nhìn nhận lại những mặt tồn đọng để làm cơ sở đề xuất giải pháp khắc phục để hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo.

Tham dự Hội nghị, đại biểu đã được nghe: Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý chất lượng đào tạo (TS. Nguyễn Văn Quý – Phó trưởng Phòng Đào tạo); Báo cáo đánh giá công tác quản lý sinh viên (ThS. Cao Phi Long – Trưởng Phòng CT&CT SV); Báo cáo đánh giá công tác KT & ĐBCL (KS. Phạm Trung Thuỷ – Trưởng Phòng Khảo thí & ĐBCL).

Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp thiết thực mang tính xây dựng được Ban Giám đốc lắng nghe và tiếp thu để năm học tới xem xét, triển khai hoàn thiện hơn nữa chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Hội nghị Nâng cao chất lượng đào tạo là hoạt động thường niên nhằm đánh giá lại tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018, nghiên cứu xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019. Từ đó định hướng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong năm học tới; đồng thời đánh giá lại công tác Khảo thí & ĐBCL trong năm học và đề ra kế hoạch thực hiện trong năm học tiếp theo.

Một số hình ảnh của Hội nghị:
 

TS. Nguyễn Văn Quý báo cáo đánh giá thực trạng quản lý chất lượng đào tạo

 

ThS. Cao Phi Long báo cáo đánh giá công tác quản lý sinh viên  KS. Phạm Trung Thủy báo cáo đánh giá công tác KT & ĐBCLTS. Trần Lâm Trà – Phụ trách Khoa CN&KT đóng góp ý kiển

 

TS. Nguyễn Thị Hà – Phụ trách Khoa TN&MT đóng góp ý kiến

 

ThS. Lê Đình Lương – Trưởng Khoa KHCB đóng góp ý kiến

 

TS. Trần Văn Hùng – Phụ trách Khoa Kinh tế đóng góp ý kiến

 

ThS. Nguyễn Hoàng Thục Đoan – Giảng viên TT. Tin học & Ngoại ngữ đóng góp ý kiến

 

ThS. Nguyễn Tuấn Bình – Phụ trách Khoa Lâm học đóng góp ý kiến

 

ThS. Nguyễn Thị Hạnh – Giảng viên Khoa TN&MT đóng góp ý kiến

 

ThS. Phan Văn Tuấn – Giảng viên Khoa Lâm học đóng góp ý kiến

 

TS. Phạm Văn Hường – Phụ trách Khoa Nông học đóng góp ý kiến

 

ThS. Nguyễn Văn Phú – Phụ trách Phòng Đào tạo đóng góp ý kiến

 

TS. Vũ Thu Hương phát biểu


Ban biên tập