Thực hiện Quyết định số 428 ngày 7 tháng 5 - 2008 về Chấm bảo vệ khóa luận cho Sinh viên K59 và C04 Cao đẳng (Đợt1) chính quy. Khoa Lâm học đã thực hiện thành công đợt bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 102 Sinh viên của 02 ngành Quản lý đất đai và Lâm sinh trong đợt 1. Thời gian bảo vệ diễn ra từ ngày 5/6/2018 đến ngày 10/6/2018.

Các Hội đồng bảo đã làm việc nghiêm túc, khách quan. Các thành viên trong Hội đồng đánh giá chất lượng báo cáo của sinh viên năm 2018 có nhiều tiến bộ hơn sinh viến Khóa trước. Nhiều đề tài đã gắn liền với thực tiễn.

Các bạn sinh viên tham gia bảo vệ đã hoàn thành tốt bài báo cáo của mình, nhiều bạn đã tâm sự sau khi báo cáo xong  thấy lòng mình nhẹ nhõm và phấn khởi vững tin trước khi ra trường nhận công tác.

Nhìn chung các đề tài đều mang tính ứng dụng thực tiễn cao, có giá trị tham khảo cho các nghiên cứu về về những đề tài có liên quan, là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên trong và ngoài nhà trường tham khảo.

Số Sinh viên bảo vệ Khóa luận đợt 1 dự kiến kế hoạch sẽ nhận bằng Tốt nghiệp ra trường trong tháng 7 năm 2018.

Một số hình ảnh tổng hợp các buổi bảo vệ: