Trong 02 ngày 07, 08/07/2018, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2018 cho các học viên cao học các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế nông nghiệp và Quản lý kinh tế.Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn của 03 chuyên ngành, gồm: Kinh tế nông nghiệp (08 hội đồng), Kỹ thuật cơ khí (14 hội đồng) và Quản lý kinh tế (25 hội đồng). Tại hội đồng, các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành các lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế thuộc các trường đại học ở khu vực phía bắc và các tỉnh thành phố khu vực phía Nam đã hoàn thành công tác chấm luận văn thạc sĩ cho 14 học viên ngành Kỹ thuật cơ khí và 33 học viên ngành Quản lý kinh tế, Kinh tế Nông nghiệp. Sau 2 ngày làm việc khẩn  trương, nghiêm túc và trách nhiệm các thành viên hội đồng đã đánh giá, góp ý sâu sắc về nội dung và hướng phát triển của các công trình nghiên cứu nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của mỗi địa phương nơi học viên công tác.
 
Nhiều công trình nghiên cứu được hội đồng đánh giá cao và có ý nghĩa thực tiễn giải quyết những khó khăn ở địa phương. Kết quả bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế nông nghiệp và Quản lý kinh tế tại Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp đã đạt được kết quả đáng khích lệ, 100% học viên cao học đã bảo vệ thành công với số điểm cao nhất là 9,5. Đặc biệt, hội đồng đã ghi nhận sự nỗ lực của các học viên thông qua các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành có chất lượng tốt. Các nội dung được đánh giá cao tập trung vào nhóm đề tài nâng cao chất lượng làm việc tại các đơn vị, cơ quan nơi học viên đang công tác.

Các luận văn sau khi được đánh giá và góp ý chỉnh sửa sẽ là nguồn tài liệu quý phục vụ nhiệm vụ kinh tế chính trị của các địa phương, đơn vị, là nguồn tài liệu quý để các học viên khóa sau nghiên cứu, học tập.

Xin chúc mừng 47 học viên cao học Khoá K23A và K23B ngành Kinh tế nông nghiệp và Quản lý kinh tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp.

Một số hình ảnh lễ tốt nghiệp