Theo tiến độ đào tạo và thực hiện quyết định của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc thành lập hội đồng bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí. Trong ngày 08/12/2018, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức bảo vệ thành công cho 11 học viên cao học khóa K24B chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.Tại hội đồng, các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí thuộc các trường đại học đầu ngành ở khu vực phía bắc và phía Nam đã hoàn thành công tác chấm luận văn thạc sĩ cho 11 học viên cao học khóa K24B. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm các thành viên hội đồng đã đánh giá, góp ý sâu sắc về nội dung và hướng phát triển của các công trình nghiên cứu nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của mỗi địa phương nơi học viên công tác. Nhiều công trình nghiên cứu được hội đồng đánh giá cao và có ý nghĩa thực tiễn trong việc giải quyết những khó khăn ở địa phương.
 
Với sự nỗ lực của thầy và trò trong quá trình học tập và nghiên cứu, kết quả bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí tại Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp đạt được kết quả cao, 100% học viên đã bảo vệ thành công với số điểm cao nhất là 8,82. Các nội dung được đánh giá cao tập trung vào nhóm đề tài nghiên cứu về một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất máy doa, máy bóc vỏ, máy tiện,…

Các luận văn sau khi được đánh giá và góp ý chỉnh sửa sẽ là nguồn tài liệu quý phục vụ nhiệm vụ kinh tế xã hội của các địa phương, đơn vị, là nguồn tài liệu quý để các học viên khóa sau nghiên cứu, học tập.

Xin chúc mừng 11 học viên cao học Khoá K24B ngành Kỹ thuật cơ khí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp.

Một số hình ảnh tổng hợp: