Trong 2 ngày 19 và 20/1/2019, Phòng KHCN&HTQT Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019 cho các học viên lớp cao học. Đây là hoạt động nhằm đánh giá kết quả học tập và ghi nhận kết quả nghiên cứu khoa học của các học viên.

Các thành viên trong hội đồng khoa học gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư và Tiến sĩ đầu ngành, có kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và thẩm định đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học.

Được biết, đợt này có 27 học viên cao học chuyên ngành Lâm học; 11 học viên cao học chuyên ngành quản lý kinh tế bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Ngoài ra còn có 02 NCS bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế.
 
Tại buổi bảo vệ luận văn, các học viên đã tự tin trình bày nội dung nghiên cứu, hiện thực hóa cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp để hoàn thành đề tài. Các thành viên trong hội đồng cũng đã đưa ra những nhận xét, góp ý để giúp học viên có thêm kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong tương lai. Theo đánh giá chung của hội đồng các luận văn đều phù hợp với chuyên ngành của từng học viên.
 
Một số hình ảnh tổng hợp: