Trong 02 ngày 29 và 30/6/2019, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học các ngành Kinh tế nông nghiệp và Quản lý kinh tế. Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn, gồm: Kinh tế nông nghiệp (08 hội đồng), và Quản lý kinh tế (26 hội đồng).Sau 2 ngày làm việc khẩn  trương, nghiêm túc và trách nhiệm các thành viên hội đồng đã đánh giá, góp ý sâu sắc về nội dung và hướng phát triển của các công trình nghiên cứu nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của mỗi địa phương nơi học viên công tác.

Tại đây, các Hội đồng lần lượt thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu trong suốt thời gian thực hiện đề tài của từng học viên.

Nhiều công trình nghiên cứu được Hội đồng chấm Luận văn đánh giá là có ý nghĩa thực tiễn giải quyết những khó khăn ở địa phương. Kết quả 100% học viên được công nhận bảo vệ thành công luận văn cao học. Đặc biệt, Hội đồng đã ghi nhận sự nỗ lực của các học viên thông qua các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành có chất lượng tốt. Các nội dung được đánh giá cao tập trung vào nhóm đề tài nâng cao chất lượng làm việc tại các đơn vị, cơ quan nơi học viên đang công tác. Đây là nguồn tài liệu quý phục vụ nhiệm vụ kinh tế chính trị của các địa phương, đơn vị, là nguồn tài liệu quý để các học viên khóa sau nghiên cứu, học tập.

Việc bảo vệ thành công Luận văn cao học 34 học viên Khoá K25A góp phần khẳng định sự phát triển, lớn mạnh của  Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp.

Một số hình ảnh của Hội đồng chấm Luận văn: