Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học, trong 2 ngày 20-21/12/2019, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ  đợt 2 năm 2019 đối với ngành Quản lý kinh tế và quản lý đất đai.

Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong hội đồng chấm luận văn của 2 chuyên ngành: Quản lý kinh tế (37), Quản lý đất đai (13 hội đồng). Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gồm các chuyên gia, nhà khoa học và các giảng viên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài.

Để thực hiện tốt công tác nghiên cứu và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, các học viên đã trải qua 2 năm học tập lý thuyết và thời gian làm luận văn tốt nghiệp. Học viên đã đầu tư thời gian cho việc nghiên cứu, tổng hợp số liệu và triển khai các nghiên cứu thức tiễn để hoàn thành nội dung đề tài. Tại buổi bảo vệ các học viên có sự chuẩn bị công phu, đòi hỏi tinh thần làm việc nghiêm túc và có sự chuẩn bị chu đáo cho buổi bảo vệ.

Sau đây là một số hình ảnh