Theo tiến độ đào tạo và thực hiện quyết định của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp về việc thành lập hội đồng bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành KTNN và QLKT khóa 26A trong các ngày 10, 11, 12/07/2020, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức bảo vệ thành công cho 71 học viên cao học khóa  26A chuyên ngành kinh tế Nông nghiệp và Quản lý kinh tế.


 
Tại hội đồng, các giáo sư, tiến sĩ  đầu ngành về lĩnh vực Kinh tế và quản lý kinh tế  đã hoàn thành công tác chấm luận văn thạc sĩ cho 71 học viên cao học khóa 26A Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm các thành viên hội đồng đã đánh giá, góp ý sâu sắc về nội dung và hướng phát triển của các công trình nghiên cứu nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của mỗi địa phương nơi học viên công tác. Nhiều công trình nghiên cứu được hội đồng đánh giá cao và có ý nghĩa thực tiễn trong việc giải quyết những khó khăn ở địa phương.

Với sự nỗ lực của thầy và trò trong quá trình học tập và nghiên cứu, kết quả bảo vệ luận văn cao học chuyên ngành KTNN và QLKT tại Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp đạt được kết quả đáng khích lệ, 100% học viên đã bảo vệ thành công và hội đồng đã ghi nhận sự nỗ lực của các học viên thông qua các công trình nghiên cứu khoa học. Trong đó, số điểm cao nhất là 9,0 , thấp nhất là 7, 5 Các luận văn sau khi được đánh giá và góp ý chỉnh sửa sẽ là nguồn tài liệu quý phục vụ nhiệm vụ kinh tế xã hội của các địa phương, đơn vị, là nguồn tài liệu quý để các học viên khóa sau nghiên cứu, học tập.

Xin chúc mừng 71 học viên cao học Khoá 26 A ngành  QLKT, KTNN  đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp.

Một số hình ảnh tổng hợp: