Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, ngày 20/12/2020, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2020 đợt 2 cho các học viên cao học thuộc chuyên ngành Quản lý kinh tế.Tham dự các buổi bảo vệ chấm luận văn của chuyên ngành quản lý kinh tế gồm các nhà khoa học, giảng viên là Phó giáo sư, tiến sĩ thuộc các trường Đại học Lâm nghiệp, Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp, Đại học nông Lâm Tp. HCM, đại học kinh tế Tp. HCM. Các thành viên hội đồng là các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực kinh tế, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài.

Để thực hiện tốt một luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, các học viên đã dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tổng hợp số liệu, khảo sát thực tế… và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy, cô trực tiếp hướng dẫn; các đồng nghiệp và đơn vị nơi học viên nghiên cứu đề tài.Tại mỗi Hội đồng bảo vệ, theo thứ tự các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn trong thời gian quy định, tất cả các đề tài đều được hội đồng đánh giá có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng thực tiễn cao, các số liệu trong luận văn được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết thể hiện sự đầu tư về nhiều thời gian, công sức trong quá trình thực hiện đề tài của học viên.Đánh giá về các đề tài tham gia bảo vệ đợt này, các Hội đồng chấm luận văn đều nhận định các luận văn có nội dung phù hợp với chuyên ngành đào tạo, trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã dành nhiều thời gian và nỗ lực trong việc hoàn thành đề tài, vận dụng các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề của đề tài đưa ra.