Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo tất cả các bậc học, ngày 09 tháng 02 năm 2012 Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng đào và tạo hiệu quả liên kết đào tạo.

Dự Hội nghị có về phía các cơ sở liên kết đào tạo có 12 đoàn thuộc 12 đơn vị liên kết thuộc các tỉnh Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm đồng, Bà Rịa -Vũng Tàu với Cơ sở 2 về dự. Về phía Cơ sở 2 có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, trưởng các đơn vị trực thuộc, trưởng các đoàn thể nhà trường.

Sau phát biểu khai mạc của T.S Nguyễn Quang Hà, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ sở 2 là báo cáo tổng kết công tác liên kết đào tạo do Th.S. Vũ Thu Hương, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Cơ sở 2 trình bày. Báo cáo đã đánh giá lại toàn diện các hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà trường với các đơn vị trong đó nêu rõ: Hiện nay Cơ sở 2 đã và đang liên kết với 17 đơn vị từ Lâm Đồng, Ninh Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang tổ chức đào tạo Sau đại học, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp. Báo cáo cũng đánh giá lại các công tác từ khâu tuyển sinh, quá trình tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo, quản lý phục vụ đào tạo. Những nổi trội nhất là: Tất cả các đơn vị đều làm tốt việc phối hợp tuyển sinh, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, quản lý người học, phối hợp làm tốt khâu đánh giá kết quả đào tạo. Trong suốt thời gian thực hiện liên kết chưa xảy ra trường hợp sai sót nào làm ảnh hưởng đến việc đào tạo.

Hội nghị đã giành nhiều thời gian để thảo luận xây dựng Quy trình phối hợp trong tổ chức, quản lý các hoạt động lien quan đến lien kết đào tạo. Trong Quy trình quy định rõ Trách nhiệm của Cơ sở 2, trách nhiệm của Cơ sở đặt lớp trong từng khâu tổ chức đào tạo.

Đại biểu dự Hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu xây dựng Quy trình, phân tích rõ hơn về tất cả các khâu trong tổ chức đào tạo như: Định kỳ có đánh giá việc thực hiện Quy trình, phối hợp chặt chẽ trong quản lý phải thực hiện đúng các quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND các tỉnh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Nông nghiệp và các địa phương các tỉnh phía Nam.

Sau gần 20 ý kiến phát biểu các đại biểu đã cùng nhau xây dựng được bản Quy trình phối hợp trong tổ chức quản lý các hoạt động liên quan đến liên kết đào tạo. Quy trình này sẽ được Cơ sở 2 và tất cả các đơn vị liên kết thực hiện ngay từ tháng 2 năm 2012.

Hội nghị sau 03 giờ làm việc đã kết thúc trong bầu không khí vui tươi phấn khởi đầy tinh thần xây dựng với trách nhiệm cao vì thế tin rằng sau Hội nghị mọi ưu điểm sẽ được phát huy, những khó khăn sẽ được hạn chế, các quy định sẽ được nghiêm túc thực hiện và chắc chắn rằng chất lượng đào tạo sẽ ngày một được nâng cao.

Ban biên tập.