Đã thành thông lệ hằng năm Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức mỗi năm hai kỳ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Cao học. Trong các ngày 21 và 22 tháng 4 nhà trường tổ chức cho khối Kinh tế tổ chức bảo vệ luận văn.

Các Hội đồng lần này gồm: PGS.TS Nguyễn văn Tuấn, PGS.TS Đinh Phi Hổ, TS. Nguyễn Quang Hà, TS. Trần Hữu Dào, TS. Nguyễn Thắng, TS. Nguyễn Văn Ngãi, TS. Lê Minh Chính là giảng viên các trường Đại học Lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn II.

Do có sự chuẩn bị tốt từ phía nhà trường, các thành viên Hội đồng, các học viên nên quá trình tổ chức diễn ra đúng như kế hoạch. Các luận văn cũng rất đa dạng, đề cập về nhiều vấn đề về vấn đề quản lý kinh tế trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp mà cả trong lĩnh vực đào tạo nhằm vào đối tượng nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Có nhiều luận văn được các thành viên Hội đồng đánh giá cao cả về mặt lý luận, tính thực tiễn và khả năng áp dụng trong xã hội.

Qua không khí phấn khởi, cởi mở cả về phía người bảo vệ và người đánh giá tin rằng sẽ có nhiều luận văn đạt điểm khá và giỏi. Kết quả học tập của học viên Cao học sau mỗi khóa học ngày càng khẳng định vai trò đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh phía Nam của Cơ sở 2 trường Đại học Lâm nghiệp.

Xin được chúc mừng các học viên Cao học đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp trong dịp này, chúc mừng nhà trường ngày càng có nhiều học viên Cao học và Nghiên cứu sinh về với nhà trường. Chính kết quả học tập của học viên Sau đại học đã góp phần đáng kể vào việc xây dựng thương hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

Ban biên tập.